Заочное решение в гражданском процессе Литвы

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Заочное решение в гражданском процессе Литвы
Alternative Title:
In-absentia judgments in the civil procedure of Lithuania
In the Book:
Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса 2005. № 4. Санкт Петербург : издательство юридического факултета С.-Петербургского гос. университета, 2005. p. 459-473
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – aptarti sprendimo už akių instituto atsiradimą Lietuvos civiliniame procese ir pagrindinius jo bruožus. Naujajame LR CPK numatytas priemonių kompleksas, turintis civilinių bylų nagrinėjimą padaryti operatyvesnį ir efektyvesnį. Sprendimas už akių gali būti priimamas tik pasyvios proceso šalies, t.y. tiek ieškovo, tiek atsakovo atžvilgiu. Pasyvumas procese reiškia, kad 1) per nustatytą terminą šalis be svarbios priežasties nepateikia teismui parengiamųjų procesinių dokumentų; 2) šalis be svarbios priežasties nedalyvauja žodiniame bylos nagrinėjime ir nepareiškia prašymo nagrinėti bylą jai nedalyvaujant. Kitas būtinas reikalavimas sprendimui už akių priimti – bylos nagrinėjime nedalyvaujančiai šaliai turi būti tinkamai pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą bei laiką ar apie pareigą pateikti teismui procesinius dokumentus byloje. Sprendimas už akių priimamas tik dėl tų ieškinio reikalavimų, apie kuriuos atsakovas buvo informuotas. Sprendimas už akių priimamas tik aktyvios proceso šalies prašymu, kuris nurodomas šalies parengiamuosiuose dokumentuose. Jei abi bylos šalys yra pasyvios, sprendimas už akių tokioje byloje nepriimamas, o teismas ieškinį palieka nenagrinėtą. LR CPK nurodytose atskirose civilinių bylų kategorijose sprendimas už akių negali būti priimtas. Nuo kitų teismo sprendimų sprendimas už akių skiriasi savo turiniu ir specifine peržiūrėjimo, inicijuojamo pasyviosios šalies, tvarka. Pastarasis požymis siejamas su būtinybe apsaugoti nedalyviaujančios proceso šalies interesus ir principo audiatur et altera pars įgyvendinimu.Reikšminiai žodžiai: Civilinis procesas; Teismo sprendimai; Civil procedure; Court's decision.

ENThe purpose of the article is to discuss the establishment of the in-absentia institute in the civil process of Lithuania and its key characteristics. The new CPC of the Republic of Lithuania fixes a complex of measures that is supposed to make the hearing of civil cases faster and more efficient. Decisions can be made in absentia only towards the passive party of the process – both the claimant, and the defendant. Another necessary requirement to make in-absentia decisions is that the party that is not involved in the hearing must be properly informed of the venue and time of hearing or of the duty to present the court with procedural documents. In-absentia decisions are only made for the requirements of the claim that were communicated to the defendant. A decision in absentia can only be made on request of the active party of the process, which request is identifies in the preparatory documents of the party. If both parties are passive, no in-absentia decisions are made in the case and the court abandons the claim. No in-absentia decisions can be made under separate categories of cases as specified in the CPC of the Republic of Lithuania. In-absentia decisions differ from other court decisions in their contents and the specific procedure of review as initiated by the passive party.

ISBN:
5-9645-0056-0
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5574
Updated:
2013-04-28 16:16:16
Metrics:
Views: 7
Export: