Jolanta Gelumbeckaitė. Linksnių ir prielinksninių konstrukcijų sintaksė Jono Bretkūno Biblijos Evangelijoje pagal Luką : recenzija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Jolanta Gelumbeckaitė. Linksnių ir prielinksninių konstrukcijų sintaksė Jono Bretkūno Biblijos Evangelijoje pagal Luką: recenzija
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Jolantos Gelumbeckaitės „Linksnių ir prielinksninių konstrukcijų sintaksė Jono Bretkūno Biblijos Evangelijoje pagal Luką“ (Vilnius, 2002). Įvade autorė rašo, kad ypač sudėtinga analizuoti religinių tekstų vertimą, kadangi dėl specifinio teksto pobūdžio, pakinta žodžių tvarka, vartojamos archajinės gramatinės formos ar dirbtinės konstrukcijos, kurios nėra būdinga šnekamajai kalbai. Laikui bėgant tokios konstrukcijos tampa įprastos, tad ne visada įmanoma nustatyti, ar tos konstrukcijos atsiranda natūraliai ar dėl kitų kalbų įtakos. Kadangi nemažai 16-ojo amžiaus tekstų yra vertimai, gautus duomenis reikia atsargiai lyginti su originalais. J. Gelumbeckaitės tyrimo objektas – į lietuvių kalbą iš lotynų kalbos išversta Evangelija pagal Luką. Autorė savo tyrimą dalina į dvi plačias kategorijas: santykį tarp papildinio ir tarinio bei aplinkybių konstrukcijas. Autorės surinkta ir susisteminta didžiulis skaičius lietuvių kalbos sintaksės konstrukcijų pavyzdžių. Visgi susidaro įspūdis, kad daugelis baltistų pasitiki savo asmeninėmis intuicijomis spręsdami, ar kokia nors sintaksės konstrukcija yra natūraliai atsiradusi ar paskolinta, pvz. J. Gelumbeckaitė teigia pasirinkusi tokius tekstus analizei todėl, kad juose gausu tokių konstrukcijų, kurios neatitinka dabartinės kalbos. Recenzento nuomone, abejotina, kad 16-ojo amžiaus tekstams galima pritaikyti gimtakalbio tyrėjo nuojautas apie šiuolaikinės kalbos formas. Daroma išvada, kad J. Gelumbeckaitės prielaidos dėl lotynų ir / ar vokiečių kalbų įtakos lietuvių kalbai yra teisingos, tačiau abejonė išlieka, kadangi tiek lotynų, tiek vokiečių, tiek lietuvių kalbos yra indoeuropiečių kalbos.Reikšminiai žodžiai: Biblija; Bretkūno Biblija; Komplementas; Linksnių ir prielinksnių konstrukcijos; Predikatas; Sintaksė; Tekstologija; Valentingumas; Bible; Bretkūnas Bible; Complement; Predicate; Syntactic constructions; Syntax; Textualism; Valency.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55714
Updated:
2021-02-27 18:25:44
Metrics:
Views: 26    Downloads: 3
Export: