Vakarietiškos architektūros įtaka gyvenamųjų pastatų projektavimui Lietuvoj

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vakarietiškos architektūros įtaka gyvenamųjų pastatų projektavimui Lietuvoj
Alternative Title:
Influence of the western architecture upon dwelling house design in Lithuania
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2004, t. 28, Nr. 3 priedas, p. 123-126
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Pastatai. Namai / Buildings. Houses.
Summary / Abstract:

LTLietuvos architektūra visais laikais buvo veikiama vakarietiškosios, europietiškos meno tradicijos. Dialogas tarp Lietuvos, priskiriančios save Vakarų kultūros daliai, ir Vakarų pasaulio vyksta ir šiandien, ir vis labiau plečiasi. Iš vakarų skverbiasi naujas gyvenimo stilius, mobilumas, perteklius, besaikis gamtos išteklių naudojimas, skaitmeninimas, standartizavimas, biotechnologijos. Takoskyra tarp vakarų ir rytų, kairiosios ir dešiniosios politikos krypčių pastebimai ima nykti. Bendroji kultūrinė meninė šalies atmosfera veikia užsakovų skonį, o tai savo ruožtu daro įtaką architektūrai. Anksčiau dominavę kriterijai buvo diferenciacija, specializacija, skaidrumas, o dabar kalbama apie daugialypę kultūrą, tinklus, ryšius, hibridus, persiliejančias erdves ir t. t. Nauji santykiai visuomenėje ir rinkos ekonomikoje lemia tai, kad vis daugėja įvairių sudėtingų procesų, tokių kaip individualizavimas, minimalizavimas, estetizavimas. Visa tai turi įtakos mūsų gyvenamajai aplinkai. Be to, nereikia pamiršti, jog šių dienų technologijos leidžia pačiam lokaliausiam įvykiui padaryti didelę įtaką globaliai visumai. Todėl filosofinių, kultūrinių ir estetinių verčių bei normų suvokimas yra būtinas, projektuojant šiuolaikinę architektūrą. Ypatingą svarbą įgauna žinios apie istorinį paveldą. Straipsnyje apžvelgiami pastarųjų dienų Vilniaus gyvenamųjų namų tipai, lyginant juos su vakarietiškais analogais, analizuojami dėsningumai, turintys įtakos gyvenamųjų pastatų projektavimui Lietuvoje.Reikšminiai žodžiai: Butas; Daugiaaukštis; Daugiabutis; Daugiabučiai namai; Daugiauakščiai namai; Individualus; Kotedžas; Kotedžia, butas, individualus planas; Tipologija; Cottage; Dwelling house; Flat; Individual; Individual plan; Many-flat house; Multistory; Residential housing; Typology.

ENAt all times of history, Lithuanian architecture was influenced by Western European art tradition. The dialogue is still lasting between Lithuania, which reckons itself among the part of Western culture, and Western world, and it is more and more spreading. A new way of life, migration, mobility, abundance, exploitation of natural resources, digitalization, standardization are penetrating into our life from the West, and all this has an influence upon our dwelling environment. To understand the problems of the contemporary architecture theory better, we must study a complex "mechanism" where architectural tradition and innovation are interlacing with each other. The Western, Protestant tradition, mostly, affects our conservative Christian one. A family as a social unit is more often transforming to other models, and this, certainly, changes the dwelling space, the structure of the dwelling lodging. The trends of present dwelling houses design in Vilnius and their analogues abroad are compared and overviewed in the article. Three main influences are described. The first one involves multistoried buildings with aesthetic surfaces of front elevation. The second one - individual buildings of cottage type, oriented towards requirements of a client, of a small scale, adapted to the environment. The third one - "container" type blocks of flats, where every single flat as a separate body is assembled into one unit. [text from author]

ISSN:
1392-1630
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/557
Updated:
2013-04-28 15:19:08
Metrics:
Views: 15
Export: