The Application of European Union law in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Application of European Union law in Lithuania
In the Journal:
European law review. 2006, vol. 31, no 2, p. 260-270
Keywords:
LT
Europos Sąjungos teisė / European Union law; Konkurencija / Competition.
Summary / Abstract:

LTNors prieš Lietuvai įstojant į Europos Sąjungą (ES) vienas iš pagrindinių iššūkių buvo Lietuvos teisės sistemos harmonizavimas, daug svarbiau pažvelgti į tai, kaip Europos Bendrijų (EB) teisė taikoma administracinėse ir teisminėse institucijose. Apžvelgiami įvairių institucijų bei teismų sprendimai, atkreipiant dėmesį į tai, kaip taikoma EB teisė prieš įstojant į ES ir po įstojimo, parodant teisės taikymo vystymąsi, jo pagrindus ir galimas jau turimų rezultatų priežastis. Pažymėtina, kad dar prieš įstojant į ES buvo remiamasi EB teise, ypatingai konkurencijos teisės srityje ja rėmėsi Lietuvos Konkurencijos taryba, o intelektinės nuosavybės srityje - Lietuvos Aukščiausiasis teismas. Straipsnyje daroma išvada, kad nors acquis communautaire buvo pakankamai sėkmingai integruotas į nacionalinę teisės sistemą, reikia daugiau laiko ir pastangų, kad EB teisė galėtų būti tinkamai taikoma nacionalinių institucijų ir teismų.Reikšminiai žodžiai: Konkurencijos teisė; Competition Law.

ENAlthough the complex harmonisation of the legal system of Lithuania has been one of the major challenges before its accession to the European Union, the more important focus has now been laid on the application of European Community law by the administrative and judicial system. The review of cases decided by Lithuanian authorities and courts analyses patterns of application before and after the accession, thereby pointing to the developments in the application as well as to the background and possible reasons for the established results. It can be seen that even before the accession European Community law was referred to, especially in the field of competition law by the Lithuanian Competition Council and in the area of intellectual property rights by the Lithuanian Supreme Court. However, the article comes with the conclusion that although acquis communautaire was quite successfully implemented into national legislation it needs much more time and efforts until European Community law would be applied properly by national institutions and courts. [From the publication]

ISSN:
0307-5400
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5568
Updated:
2013-04-28 16:16:13
Metrics:
Views: 19
Export: