Teismo proceso viešumas ir teisės į privatumą apsauga publikuojant teismų procesinius sprendimus

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teismo proceso viešumas ir teisės į privatumą apsauga publikuojant teismų procesinius sprendimus
Alternative Title:
Publicity of the litigation process and protection of the right to privacy when publicising procedural decisions
In the Journal:
Justitia. 2006, Nr. 4, p. 32-41
Keywords:
LT
Teisės ir laisvės / Rights and freedoms; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LT2005 m. rugsėjo 9 d. tuometė Teismų taryba patvirtino Teismų procesinių sprendimų viešo skelbimo tvarką (toliau – Tvarka), kurioje įtvirtintas viešai internete ir teismų praktikos biuleteniuose publikuojamų teismų procesinių sprendimų „nuasmeninimas“, t. y. fizinių asmenų vardų ir pavardžių keitimas inicialais. Tiek rengiant šią tvarką, tiek pradėjus ją įgyvendinti aktyviai diskutuojama, ar nenueita per toli, gal vertėjo pasirinkti kokį nors „vidurio“ kelią ir procesiniuose sprendimuose fizinių asmenų vardus ir pavardes skelbti viešai. Šio straipsnio autoriui teko vadovauti Teismų tarybos darbo grupei, kuri rengė Tvarkos projektą. Rengdamas ir pateikdamas spaudai toliau išdėstytas mintis autorius siekė atskleisti, kas lėmė būtent tokį įtvirtintą nurodytame Teismų tarybos nutarime asmens privatumo apsaugos modelį, ir iškelti į viešumą kitas aktualias teismų procesinių sprendimų publikavimo problemas. Viena iš aktualiausių problemų šioje srityje – modernios teismų precedentų išviešinimo sistemos sukūrimas Lietuvoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Teismai; Civilinis procesas; Teisė į privatumą; Proceso viešumas; Court; Civil procedure; Right to privacy; The publicity of process.

ENOn September 9, 2005, the then Council of Courts adopted the procedure of publicising procedural decisions that fixed the depersonalisation of procedural decisions published on the internet or in court publications, i.e. replacement of names of persons with their initials. When this procedure was in development and after its adoption, discussions are taking place whether this was the right decision – maybe some in-between point should have been adopted to publicise the names of individuals in procedural decisions. The author of this article had an opportunity to lead a workgroup of the Court Council that prepared the draft procedure. By preparing and publicizing his ideas, the author tried to disclose the causes of adoption of the personal privacy protection model as fixed in said decision from the Court Council and to bring to the public’s attention other important issues related to publicising procedural decisions.

ISSN:
1392-5709
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5563
Updated:
2013-04-28 16:16:10
Metrics:
Views: 20
Export: