Audito rizikos modelių panaudojimo galimybės praktikoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Audito rizikos modelių panaudojimo galimybės praktikoje
Alternative Title:
Audit risk model applications in practice
Anksčiau paskelbtas leidinyje: Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje : mokslo darbai / redakcijos kolegija: pirmininkas A. Bučinskas ... [et al.]. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2004. P. 88-97
Keywords:
LT
Auditas / Audit.
Summary / Abstract:

LTAuditas yra priskiriamas toms veiklos sritims, kurioms būdinga neišvengiama rizika, todėl šioje veikloje taip pat iškyla būtinybė įvertinti riziką. Audito rizikos įvertinimo problemas nagrinėja gausus užsienio ir Lietuvos tyrėjų būrys. Tačiau literatūroje nepavyko rasti universalaus audito rizikos modelio, kuris palengvintų auditoriaus darbą įvertinant audito riziką. Vadinasi, audito riziką verta nagrinėti kaip audito rizikai modelių panaudojimo praktikoje galimybe. Atlikus tyrimą, kaip Lietuvos auditoriai vertina audito riziką, bei įvertinus literatūroje pateikiamus audito rizikos modelius siūloma patobulinti audito rizikos modelį, kuris leistų įvertinti ne tik audito rizikos komponentus, t. y. audito rizikos struktūrą, bet taip pat atskleistų audito rizikos vertinimo nuoseklumą audito procese. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Auditas; Audito rzikos modeliai; Audit; Audit risk model.

ENAudit is considered among the areas of activities, characterizing with unavoidable risk, therefore the risk evaluation necessity arises when performing audit activities. The audit risk evaluation problems are studied by the numerous team of foreign and Lithuanian scholars. However no universal audit risk model, which would simplify the auditor’s activities when evaluating the audit risk, is found in the literature. Therefore the audit risk should be examined as the possibility of use of audit risk models in practice. Upon performing the study of the ways of evaluation of the audit risk by Lithuanian auditors and evaluation of the audit risk models, provided in the literature, the proposal is made to improve the audit risk model, which would allow for both evaluation of the audit risk components, i. e. the audit risk structure, and revealing the sequence of audit risk evaluation within the process of audit.

ISBN:
9955-9841-0-4; 9955585870
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/556
Updated:
2017-03-21 17:40:15
Metrics:
Views: 14
Export: