Darbo rinka : užimtumas ir nedarbas

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėDarbo rinka : užimtumas ir nedarbas
Kita antraštėLabour Market: Employment and Unemployment
Autoriai
KnygojeLietuvos ūkio transformacija 1990-2005 metais . 2006, P. 301-321
Reikšminiai žodžiai
LTDarbo rinka; Užimtumas; Nedarbas
ENLabour market; Employment; Unemployment
Santrauka / Anotacija

LTUžimtumo mažėjimą ir nedarbo didėjimą Lietuvoje lėmė įvairios objektyvios ir subjektyvios priežastys. Tai visuomeninės nuosavybės privatizavimas; buvusių socialistinių įmonių ir organizacijų struktūrinis pertvarkymas; gamyklų, bankų ir žemės ūkio bendrovių bankrutavimas; nekvalifikuoto ir žemos kvalifikacijos darbo paklausos sumažėjimas; aukšti darbdavių reikalavimai; žemas darbo apmokėjimo lygis; valstybinės kalbos nemokėjimas. Visos šios bei kitos priežastys lėmė neigiamas užimtumo ir nedarbo tendencijas Lietuvoje. Šių tendencijų analizei ir skiriamas šis straipsnis. Straipsnio tematikos svarbą galima pagrįsti keliais teiginiais: 1) nedarbas ir darbo paieška daugelyje šalies rajonų nepraranda savo aktualumo ir įstojus į Europos Sąjungą; 2) pastaraisiais metais darbo rinkoje pastebimos naujos nepageidautinos darbo paklausos ir pasiūlos transformacijos, susijusios su gyventojų migracija, ekonomiškai neaktyvių gyventojų skaičiaus augimu, netolygiu darbo vietų pasiskirstymu tarp atskirų šalies miestų ir regionų; 3) daugeliui žmonių darbas yra vienintelis pragyvenimo šaltinis, todėl užimtumo ir nedarbo klausimai domina kiekvieną darbingą ir sąmoningą pilietį, neatsižvelgiant į tai, kokia jo socialinė padėtis, išsilavinimas, politinės pažiūros, įgyta profesija ar turima kvalifikacija. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe decrease in the employment level and the rise in the unemployment level in Lithuania have been determined by various objective and subjective reasons. These include privatisation of public property, structural reforms within former socialist enterprises and organisations; bankruptcy of factories, banks and agricultural companies; decreased demand for unqualified and low-qualification labour force; high requirements set by employers; low salaries; no knowledge of the national language. The above-mentioned as well as other factors have caused negative trends in the area of employment and unemployment in Lithuania; these trends being the subject of the present research. The relevance of the topic is based on several arguments: 1) unemployment and the search for work in many regions of the country has not lost its relevance even following accession to the European Union; 2) new undesirable transformations in labour demand and supply have been noticed in recent years in the labour market linked with the migration of population, increase in the number of economically passive population, and uneven distribution of jobs in different towns and regions; 3) for many people a job remains the single source of income; the issues of employment and unemployment are relevant to each working and conscious citizen, regardless of his or her social status, educational background, political convictions, profession or qualifications.

ISBN9955-20-105-3
Mokslo sritisEkonomika / Economics
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/5558
Atnaujinta2013-04-28 16:16:08
Metrika Peržiūros: 2