Miško ir žmogaus gyvenimo ciklas Mariaus Katiliškio novelėje "Miškai"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Miško ir žmogaus gyvenimo ciklas Mariaus Katiliškio novelėje "Miškai"
Alternative Title:
Cycle of woodland existence and human life in the novella "Forest" by Marius Katiliškis
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2014, t. 20, p. 95-101
Keywords:
LT
Marius katiliškis; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon.
Summary / Abstract:

LTMariaus Katiliškio novelė „Miškai“ - iš knygos „Seno kareivio sugrįžimas“, kuri chronologiškai turėjo būti pirmoji rašytojo knyga, parengta spaudai dar 1944 m. Lietuvoje. Skaitytojus ji pasiekė 2003 m. Knyga „Seno kareivio sugrįžimas“ turi paantraštę: novelių rinkinys. Vienas iš jungiamųjų komponentų ir šiame rinkinyje, ir visoje M. Katiliškio kūryboje - žmogaus ir gamtos (miško) paralelė. Šis aspektas leidžia prisiminti emigracijoje, jau 1957 m. išleistą M. Katiliškio romaną „Miškais ateina ruduo“. Apysakoje - per 20 įvairios apimties gamtos vaizdų, į kuriuos žvelgiama per eigulio gyvenimo miške prizmę: dabartyje pasakojimas tęsiasi nuo vėlyvo rudens iki vasaros pabaigos bėga, keičiasi miško vaizdai ir darbai. Šiame kontekste Leonas išgyvena vilties ir nevilties, smukimo ir prisikėlimo kelią. Pasidavęs savo instinktams ir norams pagrindinis veikėjas praeityje įvykdė nusikaltimą, dėl to praranda natūralų ryšį su bendruomene, miškas tampa vieninteliujo prieglobsčiu irjo sielos veidrodžiu. Šitaip konstruodamas pasakojimą rašytojas siekia atskleisti vidinę žmogaus kančią, sužadinti skaitytojo emocijas. Visų pirma - užuojautą, pasigailėjimą, atleidimą. Miškas čia tarsi pakeičia krikščioniškąją kultūrą, grąžindamas veikėją prie pagoniškojo tikėjimo gamtos dievais. Taigi galima sakyti, kad šioje, vienoje iš pirmųjų M. Katiliškio novelių, randame taip būdingą rašytojui žmogaus ir gamtos paralelę, dėmesį gamtos vaizdo detalei, kuris veda į vidinio žmogaus pasaulio vaizdus, kuriamus turtinga, kartais tikjam būdinga poetine leksika. M. Katiliškis visada buvo įvardijamas kaip Šiaurės Lietuvos rašytojas, užfiksavęs šio krašto leksiką gyvenimo ir gamtos vaizduose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Apysaka; Epinis ir lyrinis vaizdai; Epinis ir lyrinis vaizdas; Gamta; Marius katiliškis; Paralelė; Poetinė leksika; Žmogaus ir gamtos paralelė; An epic and lyrical image; An epic and lyrical imagine; Long short story, nature; Marius katiliškis; Parallel; Poetic lexicon; The parallel of a human and nature.

EN"Forest" is a novella chosen from the collection of stories "The Old Soldier 's Return" by Marius Katiliškis. This collection was chronologically the first book prepared for publishing by the author himself. The process dates back to as far as 1944 Lithuania. However, the book appeared only in 2003. The book "The Old Soldier's Return" has a subtitle: "A Collection of Short Stories". The parallel of human life and nature (forest) is one of the most important components and serves as a connector. The parallel is characteristic of these stories, as well as the whole of Katiliškis's creativity. This aspect reminds us of the novel "Autumn Comes through the Woods", published in emigration in 1957. The novella "Forest" contains over 20 natural images of different volumes, which can be perceived through the prism of a forester's life led in the middle of the woods. The story starts in late autumn and continues up to late summer. Leonas's life is going on while the forest images and works are changing. In this context, the main character experiences the spans of hope and despair, downfall and resurrection. Years before, the main character of the story committed a crime. At the time, he did not manage to resist his own instincts and desires. Due to his criminal past, Leonas lost any moral link with the community, and the forest has become his only shelter and the only mirror for his soul. Having chosen this way to compose the story, the writer seeks to reveal the inner workings of human suffering and arouse the reader's emotions. To begin with, he seeks to arouse compassion and mercy and forgiveness. The forest serves him to replace the Christian culture by redirecting the main character Leonas towards the pagan belief in the Gods of Nature. Therefore, it can be stated that this novella, which is one of the first novellas written by Marius Katiliškis, contains the parallel of the c.The author's attention to the details of nature leads to the images of the inner world of a man. All these features remain common to all of Katiliškis's writings. They are realized using very rich, and sometimes very specific and originally treated poetic lexicon. The author Marius Katiliškis has always been called a typical North Lithuanian writer whose writings contain the local lexicon in the depicted images of life and nature. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Medis ir miškas Mariaus Katiliškio novelėje "Miškai" / Jolanta Vaskelienė. Acta humanitarica universitatis Saulensis. 2011, t. 13, p. 456-471.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55563
Updated:
2019-03-28 13:41:35
Metrics:
Views: 601    Downloads: 49
Export: