Nacionalinio biudžeto struktūriniai pokyčiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nacionalinio biudžeto struktūriniai pokyčiai
Alternative Title:
Structural changes in the national budget
In the Book:
Keywords:
LT
Valstybės finansai. Biudžetas / Public finance. Budget; Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income; Valstybės finansai. Biudžetas / Public finance. Budget.
Summary / Abstract:

LTBiudžetas būtinas kiekvienai valstybei jos valstybinėms ir visuomeninėms reikmėms tenkinti, jo atsiradimas ir raida organiškai susijęs su pačios valstybės formavimusi bei tolesne jos plėtra. Biudžetinių santykių formavimąsi lėmė tam tikros aplinkybės, grindžiamos tuo, kad valstybėje turi būti sutelkta dalis nacionalinių pajamų, reikalingų jos funkcijoms vykdyti, bei atsiradusi būtinybė skaičiuoti valstybės pajamas ir išlaidas tam tikram laikotarpiui. Biudžetas taip pat atlieka svarbų vaidmenį reguliuojant ekonominius gamybinius procesus valstybėje. Tai leidžia jį panaudoti kaip pagrindinį valstybės finansų politikos instrumentą. [ ... ] Straipsnyje autoriai apžvelgia Lietuvos valstybės biudžeto sandarą ir sukauptų lėšų panaudojimą istoriškai svarbiais Lietuvos gyvavimo laikotarpiais - pirmojoje ir antrojoje Lietuvos Respublikoje. Tam naudota iš įvairių šaltinių surinkta medžiaga, publikuota tarpukario visuomenės veikėjų straipsniuose, kasmetiniuose valstybės pajamų ir išlaidų biudžetų įstatymuose, Lietuvos statistikos metraščiuose bei Bostone išleistoje Lietuvių enciklopedijoje. Paskutiniųjų metų biudžeto sandaros pokyčiai ir jo vykdymo eiga analizuojama remiantis LR finansų ministerijos, Statistikos departamento bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės atskirų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymais. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Nacionalinis biudžetas; Lietuvos nacionalinio biudžeto struktūriniai pokyčiai; Biudžeto pajamos ir išlaidos; National budget; Structural changes in Lithuanian national budget; Budget income and expenditure.

ENBudget is necessary to meet national and public demands of every state. Its existence and development is naturally linked to the formation of the state itself and its further development. The formation of budget relations has been determined by certain conditions, according to which, the state must have a certain collected amount of national income necessary for the implementation of its functions, as well as to count the state income and expenditure for a certain period of time. The budget also implements an important role of a regulator of economic industrial processes in the state, which allows it using the budget as the main tool for a state financial policy. [ ... ] The authors of the article have analysed the composition of the Lithuanian state budget and the use of the accumulated funds during important periods of the country’s history, including the first and the second period of Independent Lithuania. For that, material from different sources has been used, including articles of various public figures, published during interwar period, budget laws on the annual state income and expenses, Lithuanian statistical chronicles, as well as articles published in the encyclopaedia in Boston. Recent changes in the budget structure and in its implementation have been analysed according to the laws on of the financial indicators of municipalities and the state budget of certain years, approved by the Finance Ministry, the Statistics Department and the Government of the Republic of Lithuania.

ISBN:
9955201053
Related Publications:
Post-communist public administration in Lithuania / Saulius Pivoras. Public administration in post-communist countries: former Soviet Union, Central and Eastern Europe, and Mongolia / edited by Saltanat Liebert, Stephen E. Condrey, and Dmitry Goncharov. Boca Raton: CRC Press, 2013. P. 135-160.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5554
Updated:
2013-04-28 16:16:05
Metrics:
Views: 18
Export: