Akademinis jaunimas apie socialinės ir ekonominės būklės kaitą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akademinis jaunimas apie socialinės ir ekonominės būklės kaitą
Alternative Title:
Academic Youth about Changes in Social and Economic Situation
In the Book:
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LT2000 – 2004 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Ekonomikos katedros dėstytojai kartu su Lietuvos Socialinių tyrimų instituto mokslo darbuotojais tyrinėjo Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų gyvenimo ir mokymosi sąlygas, jų požiūrį į vykstančias permainas politiniame, ekonominiame ir socialiniame šalies gyvenime. Pagal Socialinių tyrimų institute parengtą anketą buvo apklausti 562 Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų aukštųjų mokyklų studentai. Greta anketinės apklausos buvo panaudotas informacijos rinkimas interviu būdu. Be to, buvo panaudota studentų kontrolinių ir kursinių darbų bei referatų medžiaga. Straipsnyje remiantis atliktų sociologinių tyrimų medžiaga nagrinėjamos socialinių ir ekonominių pertvarkymų Lietuvoje problemos, atskleidžiamas akademinio jaunimo požiūris į šių dienų ekonominę ir socialinę situaciją šalyje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Studentai; Materialinės vertybės; Darbo apmokėjimo vertinimas; Students; Material valuables; Payment of labour evaluation.

ENIn 2000-2004 teachers of the Department of Economics of Vilnius Pedagogical University together with researchers of the Lithuanian Social Research Institute studied conditions of living and learning of Lithuanian higher education students and their attitudes to changes in political, economic and social life of the country. The questionnaire drafted by the Social Research Institute surveyed 562 students of higher education institutions of Vilnius, Kaunas and Klaipėda. The questionnaire was used along with collection of information by way of interviews. Moreover, materials of tests and course papers by students were used. Based on materials of sociological research carried out, the article analyses problems of social and economic changes in Lithuania revealing the view of the academic youth to the current economic and social situation in the country.

ISBN:
9955201053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5544
Updated:
2013-04-28 16:15:58
Metrics:
Views: 15
Export: