Problematic issues in court interpreting

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Problematic issues in court interpreting
Alternative Title:
Pagrindinės vertėjo praktikos teismuose problemos
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2005, Nr. 3 (32), p. 111-114
Keywords:
LT
Teisininkai / Legal profession; Vertimas / Translation.
Summary / Abstract:

LTVertėjas žodžiu turi turėti išskirtinių įgūdžių, nes tai ne tik tikslus minties, pasakytos viena kalba, perteikimas kita – tai teismo įrašo pagrindas, kuriuo vėliau remiamasi, jei tenka nagrinėti bylą iš naujo. Ši aplinkybė ypač svarbi teismų vertėjams, kurie privalo tiksliai, nieko nekeisdami išversti pokalbių turinį, nepraleisdami detalių, jo nepildydami savo nuožiūra. Ir byloje dalyvaujantys asmenys, ir bylą nagrinėjantis teismas nėra apsaugoti nuo neteisingo sprendimo ar nuosprendžio priėmimo. Neteisėtą ar nepagrįstą teismo sprendimą gali lemti ne tik vertėjų kalbų, teisės terminų mokėjimas, bet ir atitinkamų kultūrų pažinimas, jų skirtumų suvokimas, gebėjimas suprasti visus kalbėtojus: tiek vartojančius sustingusią, teisės profesionalų stilizuotą kalbą, tiek kalbančius su ryškiu akcentu, gatvės žargonu ar darančius gramatikos klaidų. Teismų vertėjams svarbu įsisąmoninti, kad vertėjo darbas gali turėti rimtų pasekmių kito žmogaus gyvenimui. Kalbinė įvairiakultūrinė patirtis, preciziškas tokios patirties naudojimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vertimas teisme; Teisėjo atsakomybė; Court interpretation; Interpreter's role.

ENAn oral translator must have exceptional skills, since translation is not only a precise rendering of an idea of one language into another, it can be the basis of a court record which is refered to later, if it is necessary to investigate the case from the beginning. This circumstance is especially significant for translators in courts who have to precisely translate contents of conversations without any changes, omitting or adding details at their own discretion. People participating in the case procedure and the court that examines the case are not safeguarded against an incorrect court decision or conviction. An unlawful or ungrounded court decision may be determined not only by the translators’ command of language or legal terms, but also by the knowledge of appropriate cultures, understanding their differences, and the ability to understand all speakers: those using the stiff, stylised language of professionals, or those speaking with an accent, or using slang or making grammatical mistakes. Translators in courts have to realise that their work may have serious effects on other people’s lives. Linguistic multicultural experience, precise use of such experience.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5535
Updated:
2018-12-17 11:39:12
Metrics:
Views: 8
Export: