Istorijos publikacijos Vytauto Didžiojo universiteto leidiniuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Istorijos publikacijos Vytauto Didžiojo universiteto leidiniuose
Alternative Title:
Summary Historical items in the publications of Vytautas Magnus University
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2005, 2003/2, p. 127-148
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuva, tarpukario; Istorikai; Vytauto Didžiojo universiteto leidiniai; Istorijos publikacijos; Vytauto Didžiojo universitetas; Istorijos bibliografija; Istorijos periodika.
Keywords:
LT
Istorija (mokslas) / History science; Istorijos periodika; Istorijos publikacijos; Istorikai; Mokslas / Science; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTPirmasis istorijai skirtas periodinis leidinys Lietuvoje pasirodė dar prieš įkuriant universitetą. Inteligentų būrio iniciatyva leista „Mūsų senovė“, redaguojama J. Tumo-Vaižganto ėjo neilgai – 1921- 22 m. išleistos penkios knygos (1-2 tomai). 1934 m. žurnalo leidyba atnaujinta, jis pradėjo eiti kaip Vytauto Didžiojo universiteto leidinys. „Mūsų senovėje“ daug vietos skirta XIX-XX a. istorijai, čia užsimezgė politizuotos poleminės diskusijos tarp katalikiškų pažiūrų ir kairiosios orientacijos istorikų, kuri vėliau tęsėsi 3-4 dešimtmečius. Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos skyrius 1936 m. pradėjo leisti „Senovę“, redaguojamą L. Karsavino. 1936- 38 m. išėjo keturi “Senovės” tomai. Šiame žurnale redaktorius suteikė galimybę reikštis jauniems istorikams. Mokslinius žurnalus, kuriuose buvo publikuojami istorikų darbai, leido ir kiti Vytauto Didžiojo universiteto padaliniai. Daugiausia senovės istorijai skirtus straipsnius publikavo Teologijos-filosofijos fakulteto filosofijos skyriaus žurnalas „Athenaeum“. „Teisių fakulteto darbuose“ (red. A. Janulaitis) spausdinti didelės apimties Lietuvos teisės istorijos darbai. Humanitarinių mokslų fakultetas leido A. Būgos vėliau V. Krėvės redaguotą „Tautą ir žodį“ bei „Humanitarinių mokslų fakulteto darbus“. Pirmajame itin didelis dėmesys skirtas senovės baltų ir Lietuvos istorijai. Straipsnyje pateikiamas istorijos publikacijų bibliografinis sąrašas. [Iš leidinio]

ENThe first periodical publication in Lithuania dedicated to history appeared before the University was founded. A group of intellectuals published „Mūsų senovė“ (“Our Bygone Days”), edited by J. Tumas-Vaižgantas; in 1921–22. Five books were published (1–2 volumes). In 1934 the journal was revived as an official Vytautas Magnus University publication. “Our Bygone Days” dedicated a lot of space to XIX–XX c. history, which gave rise to politicised polemical discussions between historians of Catholic views and those of the left, which later continued for 3–4 decades. In 1936 the History Department of the Faculty of Humanitarian Studies began publishing „Senovė“ (“Bygone Days”), edited by L. Karsavinas. Four volumes of “Bygone Days” were published from 1936 to 1938. The editor gave young historians a chance to express themselves in this journal. Other Departments of Vytautas Magnus University also published academic journals in which articles on history appeared. The largest number of articles on history was published by “Athenaeum”, the journal of the Theology-Philosophy Faculty’s Department of Philosophy. In „Teisių fakulteto darbai“ – “Law Faculty Works” (ed. A. Janulaitis), large-scale works about the history of Lithuanian law were published. The Faculty of Humanitarian Studies published „Tauta ir žodis“ (“Word and Nation”) edited first by A. Būga, then V. Krėvė) and „Humanitarinių mokslų fakulteto darbai“ – “Faculty of Humanitarian Studies Works”. The article contains a bibliographical list of history publications.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/553
Updated:
2018-12-17 11:32:26
Metrics:
Views: 18    Downloads: 4
Export: