Lietuvos gyventojų susidūrimo su korupcija ir pasitenkinimo gyvenimu paradoksas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos gyventojų susidūrimo su korupcija ir pasitenkinimo gyvenimu paradoksas
Alternative Title:
Paradox of Lithuanian residents’ corruption experience and satisfaction with life
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2015, t. 14, Nr. 2, p. 163-176
Keywords:
LT
Emocijos; Korupcija; Pasitenkinimas gyvenimu.
EN
Corruption; Emotions; Satisfaction with life.
Summary / Abstract:

LTNors korupcijos fenomenas įvairiose valstybėse buvo tyrinėtas įvairiais skerspjūviais, taikant įvairius teorinius modelius, Lietuvoje atliktas reprezentatyvios imties (n = 1002) tyrimas, su kuriuo supažindinama šiame straipsnyje, papildė mokslinių tyrimų apie korupcijos reiškinį bazę. Daugiau asmenų, dirbančių privačiame sektoriuje, lyginant su dirbančiais viešajame sektoriuje, teigė susiduriantys su korupcija gyvenamosios vietovės įstaigose, savivaldybės ir valstybinėse įstaigose, švietimo, medicinos ir teisėsaugos institucijose, taip pat verslo sektoriuje. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog Lietuvoje yra žymiai daugiau susiduriančių su korupcija nei nesusiduriančių su korupcija asmenų, o kai kuriuose segmentuose, pavyzdžiui, gyvenamosios vietovės įstaigose, susidūrimo su korupcija rodikliai yra ypatingai aukšti. Šiame straipsnyje pateikto tyrimo rezultatai supažindina su Lietuvos gyventojų imties susidūrimo su korupcija ir pasitenkinimo gyvenimu paradoksu. Buvo keliama hipotezė, kad asmenys, kurie nesusiduria su korupcija, yra labiau patenkinti gyvenimu Lietuvoje, taip pat labiau patenkinti įvairiomis savo gyvenimo sritimis. Gauti duomenys yra paradoksalūs – jie ne tik nepatvirtino keltos hipotezės, bet pademonstravo visiškai priešingą, nei buvo tikėtasi, efektą: dažniau susiduriantys su korupcija asmenys buvo statistiškai reikšmingai labiau patenkinti galimybe dirbti, atlyginimu, galimybe derinti darbą ir poilsį, finansine situacija, vartojimo galimybėmis, gyvenimo sąlygomis, gyvenamąja aplinka, kultūriniu gyvenimu, profesiniu gyvenimu, dvasiniu gyvenimu, psichologine gerove, savo materialine padėtimi, medicinos paslaugų prieinamumu, gyvenimu Lietuvoje apskritai. Paradoksas turėtų būti toliau tyrinėjamas. [Iš leidinio]

ENMuch of the debate over corruption has focused on the role of various psychological, economic, political factors. As it is shown in the overview of the current tendencies in research, there is a variety of models explaining the phenomenon of corruption. The presented study aimed at evaluating psychological profiles (emotions, satisfaction with various life domains) of people, stating that they have often experienced corruption. This paper presents some results of the survey, which was conducted in 2014 in Lithuania (n=1002). The analysis of Lithuanian data has demonstrated that the higher are rates of corruption experience, the higher is satisfaction with life in Lithuania as well as satisfaction with the financial situation, consuming possibilities, etc. The authors come to the conclusion that these results could be named “paradox of Lithuanian residents’ corruption experience and satisfaction with life”. The authors indicate that additional research is needed. [From the publication]

DOI:
10.13165/VPA-15-14-2-01
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Korupcijos skandalai kaip sisteminių pokyčių variklis: „MG Baltic“ atvejo analizė / Ainius Lašas, Vaida Jankauskaitė. Politologija. 2019, Nr.1 (93), p. 8-35.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55248
Updated:
2018-12-17 13:59:50
Metrics:
Views: 6    Downloads: 5
Export: