Особенности реформирования Литовского права социального обеспечения на современном этапе

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Особенности реформирования Литовского права социального обеспечения на современном этапе
In the Journal:
Keywords:
LT
Socialinės teisės / Social rights.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama LR socialinės apsaugos teisės raida, apibrėžiami ir aiškinami svarbiausi socialinės teisės principai, aptariamas šių principų įgyvendinimas Lietuvos teisėkūros procesuose. LR socialinės apsaugos teisės raidoje išskiriami du pagrindiniai etapai: pirmasis apima laikotarpį nuo Lietuvos Respublikos atkūrimo iki Lietuvos įstojimo į ES, antrasis prasideda valstybei tapus ES nare. Akcentuojama, kad Lietuvos socialinės apsaugos teisės reforma buvo sudėtinga ir prieštaringa nuo pat pradžių, tačiau šalies narystė ES iškėlė naujų iššūkių . atsirado valstybių narių socialinės apsaugos sistemų koordinavimo poreikis. Todėl tolimesnė Lietuvos socialinės apsaugos reformos raida bei politikos koordinavimo sėkmė ES kontekste priklauso nuo gebėjimo nustatyti pagrindinius Lietuvos socialinės apsaugos teisės principus bei juos įgyvendinti valstybės teisėkūroje. Straipsnyje plačiau nagrinėjami nepolitiškumo, vienybės ir diferenciacijos, liekamosios išmokų vertės, socialinio solidarumo, vyrų ir moterų lygių teisių bei individo poreikių įtvirtinimo socialinių išmokų bazėje principai. Pabrėžiama, kad Lietuvoje socialinės apsaugos reforma atsilieka nuo visuomeninių santykių raidos.Reikšminiai žodžiai: Socialinės išmokos; Vyrų ir moterų lygybė; Pensija; Social security; Sexual equality; Income support.

ENThe article examines the development of social security law in the Republic of Lithuania, defines and explains the most important principles of social law and discusses the implementation of the said principles within the Lithuanian legislation processes. The following two main phases of the development of social security law in the Republic of Lithuania can be distinguished: the first covers the time period from the reinstatement of the Republic of Lithuania till the accession of the Republic of Lithuanian into the EU, the second has commenced upon the accession into the EU. It is emphasized that the reform of social security law in Lithuania was rather complex and controversial from the outset and the membership in the EU raised new challenges, the need for coordination of social security systems of the Member States came into existence. Therefore the further development of social security reform in Lithuania and the success of coordination of policies within the context of the EU depend on the ability to identify the main principles of the social security law of Lithuania and implement them in the legislation of the state. The article provides a broader examination of the principles of upoliticality, unity and differentiation, residual value of payment, social solidarity, equal rights between men and women and entrenchment of needs of an individual in the basis of social payment. It is stressed that the social security reform in Lithuania falls behind the development of social relations.

ISSN:
77-18249
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5518
Updated:
2013-04-28 16:15:43
Metrics:
Views: 16
Export: