Lukiškių aikštės Vilniuje urbanistinės plėtros evoliucija, pasekmės ir siūlymai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lukiškių aikštės Vilniuje urbanistinės plėtros evoliucija, pasekmės ir siūlymai
Alternative Title:
Evolution of urban development, consequences and suggestions for Lukiškių square
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2015, t. 76, p. 139-157. Miesto architektūra : erdvės, formantai, akcentai
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Miestai ir miesteliai / Cities and towns.
Summary / Abstract:

LTLukiškių aikštė pirmiausia yra miesto urbanistinio instrumentarijaus priemonė, o tik paskui užsipildo filosofiniu socialiniu turiniu. Svarbu, kur jinai yra, kodėl jinai atsirado, kokį vaidmenį atlieka miesto urbanistinio audinio kontekste ir kokios galimos urbanistinės transformacijos pasekmės. Kontekstualumas, kompoziciniai žemutinės Neries upės terasos urbanistinės struktūros principai – tai raktas link logiško, pagrįsto ir kuo teisingesnio sprendimo. Jau buvo išnagrinėti visi galimi aikštės transformacijos variantai. Svarbu atsirinkti tą geriausiai tinkantį ir įrodyti jo prasmingumą plačiajame urbanistiniame kontekste vengiant galimų grėsmių ir pasitaikančių klaidų, nes nagrinėjama teritorija yra vieno iš svarbiausių miesto probleminių arealų aplinkoje, kol kas neturinti suformuotos ir integralios urbanistinės struktūros, susijusios su Senojo ir Naujojo miesto centrais. Lukiškių aikštės urbanistinė samprata neatsiejama nuo Vilniaus centro identiteto, urbanistinės morfologijos tęstinumo ir sostinės įvaizdžio formavimo. Pasitvirtina išvada, kad reprezentacinei Lukiškių aikštei būtina nauja atitinkanti sostinės rangą urbanistinė, socialinė ir meninė kokybė. Galimi jos parametrai išnagrinėti, pagrįsti ir patikrinti vizualinių pasekmių vertinimo kriterijais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lukiškių aikštė; Transformacija; Urbanistinis audinys; Urbanistinis instrumentarijus; Urbanistinė struktūra; Urbanistinė transformacija; Užstatymo daugiaplaniškumas; Užstatymo morfotipas; Building morphotype; Building multi-planning; Lukiškių Square; Transformation; Urban fabric; Urban instrumentation; Urban structure; Urban transformation.

ENLukiškių Square is firstly a tool of the city’s urban instrumentation, and secondly, it fulfils the philosophical and social content. Its location, the history of its appearance, its role in the context of the city’s urban fabric and the potential consequences of its urban transformation are of utmost importance. Contextuality and the principles of urban structure of the lower terrace of the Neris River is a key to a logical, reasonable and fair solution. All the possible options of the transformation of the square have been analysed in the evolutionary development. It is important to choose the best-fitting option and show the meaningfulness of a wider urban context, avoiding potential threats and errors. This importance rises from the fact that the area is in the vicinity of the city’s most important problematic habitats and has an unformed and disintegrated urban structure in relation to the old and new city centres. The urban concept of Lukiškių Square is inseparable from the identity of the Vilnius centre, its urban morphology and the continuity of its image. Thereby, the conclusion is confirmed that the representational Lukiškių Square needs a new quality befitting the capital city’s urban, social and artistic rank. Possible parameters are examined and validated through the evaluation of visual criteria. [From the publication]

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55103
Updated:
2019-01-22 19:44:05
Metrics:
Views: 25    Downloads: 8
Export: