Metodologinė pilietinės visuomenės metaforų refleksija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metodologinė pilietinės visuomenės metaforų refleksija
Alternative Title:
Methodological reflection of metaphors of civil society
In the Book:
Pilietinė visuomenė: politikos įpilietinimo projekcijos / sudarytojas S. Šiliauskas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2006. P. 63-74
Keywords:
LT
Metaforos; Pereinamoji visuomenė; Pilietinė visuomenė.
Summary / Abstract:

LT4-jojo kolektyvinės monografijos skyriaus objektas – pilietinės visuomenės struktūriniai vaizdiniai. Šioje dalyje bandoma atskleisti pilietinės visuomenės struktūrinių vaizdinių turinį pasitelkus G.Morgano organizacinių metaforų klasifikaciją, kuri yra suprantama kaip nuolatinis pilietinės visuomenės raidos ypatybių suvokimo fokusas. Valstybės ir visuomenės santykiai šiame kontekste yra interpretuojami kaip organizacinių atviros politinės sistemos posistemių sąveikų evoliucija. Atlikus tyrimą teigiama, kad valdymo, valdžios, įtakos pereinamuosiuose Rytų Europos sociumuose ypatybės išryškina specifiškai politinės organizacinės metaforos pritaikymo galimybę. Organizacijos, kaip politinės sistemos, samprata leidžia įžvelgti naujų uždarų-atvirų organizacinių būsenų įtvirtinimą ir sklaidą socialinėse sistemose. G.Morgano organizacinių ir politinių metaforų klasifikacija organizacinių darinių evoliucijoje atskleidžia “mašininių”, “organizminių”, politinių – sisteminių, psichologinių vaizdinių kaip analizės ir apibendrinimo prielaidų tyrimo vaisingumą.Reikšminiai žodžiai: Pilietinė visuomenė; Metaforos; Pereinamoji visuomenė.

ENThe subject of chapter four of the collective study is structural images of civil society. This part tries to reveal the contents of structural images of civil society using G.Morgan’s classification of organisational metaphors, which is perceived as a permanent focal point of understanding the specifics of development of civil society. In this context, the relations between the state and the society are construed as evolution of organisational subsystem interactions in an open political system. The study is followed by a statement that the specific features of governance, rule, power in transitional Eastern European sociums distinguish specifically the possibility to apply the political organisational metaphor. The concept of the organisation as a political system allows seeing establishment of new open-closed organisational statuses and their dissemination in social systems. G.Morgan’s classification of and political metaphors in the evolution of organisational structures reveals the fertility of study of “machine”, “organism”, political/systematic and psychological images as presumptions for analysis and summation.

ISBN:
9955181516
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5510
Updated:
2013-04-28 16:15:38
Metrics:
Views: 8
Export: