Svarbesniosios XX amžiaus lietuvių kalbos gramatikos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Svarbesniosios XX amžiaus lietuvių kalbos gramatikos
Alternative Title:
Some of the more important grammars of the Lithuanian language in the 20th century
Publication Data:
Vilnius : Gimtasis žodis, 2015.
Pages:
418 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Kazimiero Jauniaus lietuvių kalbos gramatika: Apie autorių; Gramatikos sandara; Sintaksė; Lietuvių kalbos tarmės; Fonetika; Morfologija — Jono Jablonskio gramatikos: Apie autorių ir jo gramatikų pasirodymo aplinkybes — Petro Kriaušaičio lietuviškos kalbos gramatika: Kalbos dalys; Sintaksė — Rygiškių Jono lietuvių kalbos gramatika (Etimologija): Gramatikos rašymo aplinkybės ir struktūra; Fonetika; Kalbos dalys; Žodžių sudėtis; Kiti dalykai — Juozo Damijonaičio lietuvių kalbos gramatika — Jurgio Ambraškos ir Juozo Žiugždos lietuvių kalbos gramatikos: Bendrosios pastabos — Lietuvių kalbos gramatika. I dalis (Fonetika ir morfologija): Fonetika; Žodžių kaityba; Žodžių daryba; Žodžių priešdėliai — Lietuvių kalbos gramatika (Vadovėlis V pradinės mokyklos skyriui): Fonetika; Morfologija; Kalbos dalių mokslas (Žodžių kaityba); Lietuvių kalbos tarmės — Juozo Žiugždos gramatikos: Lietuvių kalbos gramatika (1943); Lietuvių kalbos gramatika (1946); Lietuvių kalbos gramatika (1971) — Jano Otrembskio lietuvių kalbos gramatika (III tomas): Apie autorių ir jo lituanistinę veiklą; Kalbos dalys — Akademinės lietuvių kalbos gramatikos: Bendrosios pastabos; Pratarmės; Fonetika; Fonologija ir morfonologija; Kalbos dalys; Prieveiksmis; Dalelytė; Prielinksnis; Jungtukas; Emocinės-ekspresinės kalbos dalys — Some of the more important grammars of the Lithuanian language in the 20th century (Summary) — Важнейшие грамматики литовского языка XX века (Резюме) — Šaltiniai — Cituota literatūra.
Keywords:
LT
Gramatika; Gramatikos mokslo istorija; Gramatinė kategorija; Morfologija.
EN
Grammar; History of the study of grammar; Grammatical category; Morphology.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTMonografijoje pateiktas XX a. lietuvių kalbos dalių mokslas (morfologija). Kiekviena kalbos dalis turi savitą kategorinę reikšme, formas, jų vaidmenis žodyje ir sakinyje. Todėl, sprendžiant kalbos dalių problemas, neišvengiama ir sintaksės, bet tiesiogiai sintaksė čia nenagrinėjama, nes XX a. antrojoje pusėje ji lituanistų neleistinai atskirta nuo morfologijos. Morfologijos reiškinių analizės pagrindas – K. Jauniaus, J. Jablonskio, J. Damijonaičio, J. Ambraškos ir J. Žiugždos gramatikos, trys iš aštuoniolikos J. Žiugždos gramatikos leidimų (1943, 1946, 1971), J. Otrembskio gramatika ir visos akademinės lietuvių kalbos gramatikos. Jauniaus gramatika patenka į XX a. todėl, kad ji skaitytojams tapo prieinama tik šio amžiaus pradžioje (1911, 1916), ypač K. Būgos išversta į rusų kalbą. Pasirinktųjų gramatikų mokslas nagrinėjamas lietuvių ir bendrosios kalbotyros kontekste. Daug cituojama ir nurodoma literatūros, sakoma ir savoji nuomonė. Todėl, skaitant šią monografiją, galima susipažinti ne tik su analizei pasirinktosiomis gramatikomis, bet ir matyti bendrą XX a. gramatinio mąstymo raidą ir pačios autorės galutinai suformuluotą savą gramatinės formos, gramatinės reikšmės ir gramatinės kategorijos suvokimą.

ENAim of the research - the most important issues in Lithuanian language studies in the 20th century and their resolution. The main problems are evident in the grammars analayzed; while possible ways of solving them are shown using special studies and the most advanced theoretical language studies. Those grammars that distinguish synchronic parts of speech and the situation of its grammatical categories have been selected for the research, however synchronism in Lithuanian language grammars (especially those from the first half of the 20th century) is combined with diachronism and dialectology. [...]. [From the publication]

ISBN:
9789955165422
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54956
Updated:
2021-03-15 22:29:57
Metrics:
Views: 20    Downloads: 4
Export: