1863 metų sukilimas ir Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
1863 metų sukilimas ir Katalikų Bažnyčia Lietuvoje
Alternative Title:
Revolt of 1863 and the Catholic Church in Lithuania
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014.
Pages:
414 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklės.
Contents:
Įvadas — Vieno iš sukilimo agitacijos komunikacinių kanalų charakteristika: Vilniaus ir Žemaičių vyskupijų administracinio padalijimo 1863 m. statistinis pjūvis — Dekanatai ir parapijos — Parapijų klasės — Parapijiečių skaičius — Parapijų dvasininkai — Sukilimo vadovybė ir katalikų bažnyčia — Kova už Tėvynės laisvę – Kristaus tarnų pareiga — Katalikų bažnyčia – pagrindinė žinios apie sukilimą skelbimo ir sukilėlių prisaikdinimo vieta — „Lydėkite mūšio lauke besikaunančius... “ — Sukilimo vadovybė ir Bažnyčios hierarchai — Vilniaus ir Žemaičių vyskupijų hierarchai ir imperijos valdžia — Vilniaus ir Žemaičių vyskupų laikysenos sukilime štrichai: tarp dviejų lojalumų — Imperijos vietos valdžios mėginimai drausminti dvasininkiją pasitelkus vyskupijų hierarchus — Naujas imperijos vietos valdžios santykių su katalikų hierarchais etapas — Mėginimai pacifikuoti kraštą vyskupijų hierarchų rankomis — Žemaičių vyskupo raštai sukilimo reikalu 1864 m. — Pagrindinės parapijose tarnavusių dvasininkų dalyvavimo sukilime formos — Programinių sukilimo dokumentų skelbimas — Tarnystė sukilėlių būriuose — Pamokslai — Dvasininkai sukilimo organizacijos struktūrose — Rusijos imperijos valdžia ir Vilniaus vyskupijos katedros kapitula — M. Muravjovo sumanymo įgyvendinimas — Generalgubernatoriaus pasirinkti kandidatai — Pareigybių perskirstymo peripetijos — Be kaltės kalti: Žemaičių vyskupijos dvasininkų Justino ir Juozapo Silvestro Dovydaičių atvejis — Laikysena sukilimo atžvilgiu ir kelionės į Varšuvą peripetijos — Kauno gubernatoriaus pozicija — Nusikalstamos veikos paieškos — Vyskupo sekretoriui J. Dovydaičiui inkriminuoti kaltinimai ir bausmė — Seminarijos rektoriui J. S. Dovydaičiui inkriminuoti kaltinimai ir bausmė — Sukilimo metais veikusi imperijos represinė sistema ir dvasininkija — Represinių struktūrų charakteristika —Pagrindinės dvasininkams taikytos bausmės — Bažnyčios hierarchai ir dalyvavimu sukilime kaltinti dvasininkai — Vilniaus ir Žemaičių vyskupijų parapijose tarnavusiems dvasininkams imperijos valdžios taikytų bausmių mastai — Išvados.
Keywords:
LT
18 amžius; Baltarusija (Belarus); Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Bažnyčios istorija / Church history; Bažnyčios istorija / Church history.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTRemiantis pirminiais šaltiniais ir istoriografija nagrinėjamas Katalikų Bažnyčios Lietuvoje kaip institucinės struktūros ir katalikų dvasininkijos kaip luomo vaidmuo 1863 m. sukilime. Tyrimo objektas - diecezinė dvasininkija ir parapijose tarnavę vienuoliai. Tyrimo erdvė - po Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimų XVIII a. pabaigoje Rusijos imperijos užimtos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės, kurios pagal bažnytinį administracinį suskirstymą priklausė Vilniaus ir Žemaičių vyskupijoms, apėmusioms ir dalį dabartinės Baltarusijos bei Lenkijos ir Latvijos teritorijos.Reikšminiai žodžiai: Katalikų Bažnyčia; Katalikų Bažnyčia Lietuvoje; Sukilimas, 1863-1864 (Lenkijos ir Lietuvos sukilimas; Sausio sukilimas; January Uprising); Dvasininkai; Catholic Church; Catholic Church in Lithuania; Revolt of 1863.

ISBN:
9789955847878
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54936
Updated:
2022-02-12 12:35:08
Metrics:
Views: 60
Export: