Z archiwum Heleny Romer-Ochenkowskiej (1875-1947). Sztambuch i "Pamiętniki" (przyczynek do biografii)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Z archiwum Heleny Romer-Ochenkowskiej (1875-1947). Sztambuch i "Pamiętniki" (przyczynek do biografii)
In the Book:
Kresowianki : krąg pisarek heroicznych / red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. P. 285-300
Keywords:
LT
Biografijos / Biographies.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje yra analizuojamas žinomos Vilniaus rašytojos, publicistės, visuomenės veikėjos ir švietėjos Helenos Romer Ochenkovskos, Alfredo Romerio (1832-1897), Vilniaus dailininko ir raižytojo, dukters, jaunystės atsiminimų albumėlis. Atsiminimų albumėlis jos buvo sumanytas gyvenant Krokuvoje 1884-1893 (paskutinių įrašų data - 1907 m.). Tuo metu atsiminimų albumėlis, kitaip album amicorum, kaip romantizmo epochos kūrinys nustojo būti visuotinių papročių dalimi, būtinu draugystės atributu. Atsiminimų albumėlius turėjo jau tik egzaltuotos panelės, mėgstančios stereotipines eiles, kuriomis prisiekiama draugystė ir atminimas. Romer-Ochenkovskos albumėlis yra vertingas dėl to, kad jame yra daugybė įžymių asmenybių - Henryko Sienkiewicziaus, Kazimierzo Tetmajerio, Jzefo Bliziskio, Stanisawo Piekowskio, Wodzimierzo Perzyskio, Edwardo Pawowicziaus ir kt., taip pat jos artimų ir tolimų giminaičių - žinomo kalbininko Jano Karlovičiaus, vieno svarbiausių Jaunosios Lenkijos muzikos atstovų Mečislovo Karlovičiaus ir kitų - įrašų. Siekdama identifikuoti kai kurias mažiau žinomas asmenybes ir nustatyti aplinkybes, kuriomis buvo sukurti įrašai atsiminimų albumėlyje, straipsnio autorė pasinaudojo ir Romer Ochenkovskos ranka rašytais prisiminimais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Albumas; Dienoraštis; Vilniaus kraštas; Biografija; Literatūrinis gyvenimas.

ENThe article analyzes the album amicorum of the well-known Vilnius writer, publicist, public figure and educator Helena Romer Ochenkovska, daughter of Alfred Romer (1832-1897), Vilnius painter and writer. Helena Romer Ochenkovska conceived the album when living in Krakow in 1884-1893 (the last entries are dated by 1907). At the times the album amicorum, as a production of the Age of Romanticism seized to be a part of universal traditions and a necessary attribute of friendship. Such albums were owned only by exalted young ladies, fond of stereotypical poems, expressing vows of friendship and memories. Romer-Ochenkovska’s album is valuable due to the fact that it contains records by a lot of well-known personalities - Henryk Sienkiewicz, Kazimierz Tetmajer, Juzef Bliziski, Stanislaw Piekowski, Wlodzimierz Perzyski, Edward Pawowicz, etc., as well as by her close and remote relatives – well-known linguist Jan Karlowicz, one of the most important representatives of the “Young Poland” music Mieczyslaw Karlowicz and other figures. In order to identify certain less known personalities and elucidate the circumstances, in which the records were done, the author of the article also used the memoirs, written by Romer Ochenkovska.

ISBN:
8322725183
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5491
Updated:
2020-03-05 17:43:45
Metrics:
Views: 13
Export: