Wistycze – z historii kultury cysterskiej w Wielkim Księstwie Litewskim

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Wistycze – z historii kultury cysterskiej w Wielkim Księstwie Litewskim
Alternative Title:
Wistycze – Cistercian artistic culture in the Grand Duchy of Lithuania
In the Journal:
Menotyra. 2014, t. 21, Nr. 1, p. 34-52
Keywords:
LT
18 amžius; 16 amžius; 15 amžius; Baltarusija (Belarus); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama cistersų vienuolyno Vistyčuose meninė kultūra. Nagrinėjama vienuolyno istorija, jo likimas po 1831 m. sukilimo ir bandymai atkurti veiklą tarpukariu. Autorius teigia, kad bažnyčia statyta apie 1679-1697 m., jos architektai – Varšuvos meninės aplinkos atstovai, galbūt Isidore Affaitati arba Jan Chrzciciel [Giovanni Battista] Ceroni, o 1748 m. sukurtas fasadas priskiriamas Józefo Fontanos kūrybai. Anksčiau nežinomų rokoko stiliaus didžiojo altoriaus (XVIII a. vid.) nuotraukų, darytų iki 1939 m., analizė leidžia jį sieti su Liublino ir Palenkės regionų meno objektais, sukurtais Johanno Eliaso Hoffmano iš Pulavų dirbtuvėse. Stebuklingasis Mergelės Marijos paveikslas (XV-XVI a.) greičiausiai nutapytas Jano Juriewicziaus Zabrzezińskio, seniausios bažnyčios Vistyčuose įkūrėjo, užsakymu dirbtuvėse Baltarusijoje arba Novgorode. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Law in the Grand Duchy of Lithuania; Cistercian; Sacral architecture; Wistycze; Isidore Affaitati; Jan Chrzciciel Ceroni; Józef Fontana (III); Jan Eliasz Hofman; Icon of Mother Mary Wistyckiej; Miraculous image of Mother Mary.

ENThe text regards an artistic culture of a Cistercian abbey in Wistycze. It discusses the history of the abbey including its fate after suppression by the Orthodox Church in 1831 and attempts of revendication in the mid-war period. The author dates the design of the church to ca. 1679–1697 linking it to the Warsaw artistic milieu, possibly Isidore Affaitati or Jan Chrzciciel [Giovanni Battista] Ceroni, while its façade of 1748 has been attributed to Józef Fontana (III). Analysis of the previously unknown photographs from before 1939 which represent i.a. the rococo high altar from about the middle of the 18th c. allows to illustrate its relationship to art objects from regions of Lublin and Podlasie, assigned to the workshop of Johann Elias Hoffman from Puławy. A miraculous image of Mother Mary, an icon from the turn of the 15th and 16th c., was probably commissioned by Jan Juriewicz Zabrzeziński, the founder of the earliest church at Wistycze, at a workshop in Belorussia or Novgorod. [From the publication]

ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Related Publications:
Ikony Matki Boskiej fundacji przedstawicieli ksiąžęcych elit Wolynia XVI wieku / Wołodymyr Aleksandrowicz. Acta Academiae Artium Vilnensis 2008, t. 51, p. 21-32.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54860
Updated:
2019-01-19 15:14:44
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: