Teisiniai medicininiai smurto aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisiniai medicininiai smurto aspektai
Alternative Title:
On aggression and violence: legal and forensic aspects
Editors:
Žukauskas, Gediminas, parengė [edt]
Publication Data:
Vilnius : LTU Leidybos centras, 2002.
Pages:
333 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių. Reikšminiai žodžiai: Smurtas; Kriminalistiniai mediciniai tyrimai; Nusikaltimai asmens sveikatai, laisvei, gyvybei; Narkotikai; Alkoholis; Violence; Forensic medical research; Crimes against personal health, liberty, life; Drugs; Alcohol.
Contents:
G. P. Žukauskas. Apie agresiją, smurtą ir jų teisinius medicininius aspektus. — J. S. Pečkaitis. Baudžiamoji atsakomybė už tyčinį sunkų sveikatos sutrikdymą. — J. Gincman, B. Palavinskienė. Smurtas moterų ir vaikų atžvilgiu. — S. Matulienė. Serijinio seksualinio žudiko asmenybė: psichologinis ir kriminalistinis aspektai. R. Raudys, K. Mačiulienė. Medicininiai teismo tyrimai išžaginimų ir pasikėsinimų išžaginti atvejais. — L. E. Radavičius. Apsimetimas (simuliacija). — L. E. Radavičius. Teisės psichiatrijos įvadas (Teisės psichiatrijos istorijos metmenys). — K. Daškevičius. Kompleksinės psichiatrinės ir psichologinės teismo ekspertizės raida Lietuvoje. — Masagutov. Paauglių potrauminio regreso sindromas įkalinimo vietose. — A. Liausėdas. Į agresyvų ir smurtinį elgesį linkusių individų diagnostika ir gydymas. — M. Čaplinskienė. Narkomanija – naujas požiūris: teorija ir praktika. — A. Mikalkevičius. „Lengvų“ narkotikų sukeliamos psichozės. — R. Damijonaitienė, Z. Minkuvienė, A. Jasulaitis, G. Šniepienė. Asmenų, mirusių nuo psichoaktyvių medžiagų perdozavimo, tyrimo duomenys. — D. Bogomolov, J. Pigolkin, I. Bogomolova, O. Dolžanskij, A. Bojarun. Diagnostic role of study in somatic pathology in cases of lethal drug abuse in forensic medicine. — E. Latauskienė. Asmenų, vartojančių narkotines medžiagas, apžiūros procesiniai ir kriminalistiniai aspektai — R. Bandzevičienė, R. Rakitienė. ŽIV/AIDS prevencija pataisos įstaigose. — L. Viščiulytė, R. Damijonaitienė. Etilo alkoholio ir alkoholio surogatų vartojimas Lietuvoje. — R. Andriuškevičienė. Neblaivių, narkotikus ir medikamentines medžiagas vartojančių vairuotojų tyrimai Lietuvoje. — D. Vaitkaitis, A. Petrulis, A. Vaitkaitis, R. Marozas. Greitosios medicinos pagalbos, teikiamos traumų atvejais, ir laiko veiksnių sąsajos. —A. Benošis, A. Pauliukevičius, A. Zakaras. Etanolio koncentracijos kraujo išlajose tyrimo galimybės ir girtumo vertinimo problemos teismo medicinoje. — P. Ancelis. Nukentėjusiojo apklausos parengtinio tyrimo metu svarbiausi procesiniai, taktiniai, psichologiniai aspektai. — M. Jakubėnienė, A. Zakaras. Metalizacijos pėdsakų sužalojimuose, padarytuose aštriais įrankiais, tyrimas. —. E. Vaitkevičius, A. Pauliukevičius, E. Bulavaitė, P. Petreikis. Šautinio sužalojimo, padaryto 5,6 mm kalibro kraštinio įskėlimo medžioklinio šovinio didelio pradinio greičio kulka, ypatumai. — A. Samulionis, L. Pauliukėnas. Mirties laiko nustatymo galimybės spektrinės impedansometrijos būdu. — A. Zakaras, R. Sitienė. Išvadų pagrįstumas ir motyvavimas nužudymų bylose. — R. Burda. Procesiniai ir kriminalistiniai ekshumacijos aspektai. — E. Sysojevas, A. Garmus. Skeleto kaulų histomorfometrinių tyrimų pritaikymo individo biologiniam amžiui nustatyti apžvalga ir perspektyvos. — R. Bojarun, D. Bogomolov, J. Pigolkin, I. Bogomolova, M. Fedulova. Apie vidaus organų amžiaus pokyčių, nustatytų imant pavyzdžiu kaulo audinio mikroosteometrinį tyrimą, svarbą teismo medicinoje identifikuojant asmenybę. — L. Kraujalis. Tyrimo poligrafu galimybės. — K. Dapšys, M. Korostenskaja. Tiesioginiai neurofiziologiniai metodai žmogaus kognityvinėms funkcijoms tirti ir praktinio jų pritaikymo galimybės. — I. Strelčiūnaitė. Sportas ir dopingas. — R. Veršinskas, A. Micheev. Biologinio aktyvumo stimuliacija – sportininkų fizinių savybių ugdymo valdymo metodas. — R. Bunevičius. Psichoendokrininiai savižudiško elgesio aspektai. — D. Bogomolov, O. Dolžanskij, A. Bojarun. Eutanazijos reikšmė teismo medicinoje. — V. Keras, A. Keras. Nusikalstamumas ir jo prevencijos plėtra. Summary. On Aggression and Violence: Legal and Forensic Aspects.
Keywords:
LT
Socialinės problemos / Social problems; Kriminologija / Criminology; Narkotikai; Nusikalstama veika / Offence; Nusikaltimai / Crimes; Sveikata / Health.
EN
Drugs; Forensic medical research; Violence.
Summary / Abstract:

LTŠioje monografijoje nagrinėjami įvairūs agresijos, smurto pasireiškimo aspektai. Tai dar viena knyga iš ciklo apie stresą, agresiją, abilitaciją ir reabilitaciją. Smurtas ir agresija, jų padariniai nagrinėjami remiantis labai įvairiomis ir tuo pat metu skirtingomis pozicijomis: teisine, informatikos, teismo medicinos, kriminalistikos, psichiatrijos, narkologijos bei sporto specialistų. Aptariami ir nagrinėjami tiek bendriausi psichiatrijos klausimai, leidžiantys įsigilinti į smurto bei agresijos mechanizmus, tiek specifiniai-sporto klausimai, kur vienas iš fundamentalių bruožų-agresijos ugdymas. Tarp šių kraštutinai skirtingų polių daug įdomios bei vertingos medžiagos, susijusios su narkomanija, seksualine agresija ir kita. [Anotacija knygoje]

ENThe main idea of this monograph is violence: its profile, physical, moral and mental expression, and consequences. Inner (endocrine, immune, psycho physiological) disbalance could cause anxiety and irritation, which develop into aggression. The latter could have two forms: autoaggression, which often leads to suicide, and aloaggression - violence towards surrounding persons. Prof. J. S. Pečkaitis’ article on penal responsibility for a deliberate grievous health harm as a tuning-fork sets the tonality for other papers – one should carry a penalty for every and each instance of aggression or violence: the article offers a meticulous analysis who, for what and to what extent is asked to pay the damages. „Violence, in particular, domestic violence, is a major problem all over the world. Its consequences are exceptionally painful; its physical, moral, financial harm – enormous. Our society still does not have adequate measures to cope with it“. This quotation, both summarisingly and explicitly formulated, is taken from the introduction of the paper on violence against women and children by J. Gincman, B. Palavinskienė and A. Jasulaitis. The issue of violence is further addressed in two papers on sexual offences. S. Matulienė in her „Serial Sexual Killer Profile: Psychological and Criminalistic Aspects“ states that serial killing, for various reasons, has become more common. Sexual murders are an interdisciplinary problem. They pose an increasing danger, as they have neither time, nor cross-boundary limits. R. Raudys and K. Mačiulienė go further in researching related issues. The authors have carried out a research on attempted and committed rapes, which actually have not been analyzed in Lithuania so far. Recently it has been gaining attention from different perspectives: forensic, obstetrics, gynaecological, criminalistic.There are five articles concerning penal responsibility for sexual offences in Lithuanian Penal Code. In 2001 the United Nations General Assembly declared November 25 as an official international day of Abolition of Violence against Women. This fact highlights the global urge to cope with violence against women and children, as well as, with sexual offences. The research study „On Stress for Lawyers“ also embraces psychiatric issues. As stress, aggression and violence have common roots, the psychiatric viewpoint is exceptionally relevant. Two L. E. Radavicius papers „Pretending“ and „Introduction to Forensic Psyhiatry“ emphasize the difficulties the law enforcement officers encounter unless they are familiarized with fundamental psychiatric concepts and issues. The monograph offers insights into the reasons of crimes and main principles of committing crimes. K. Daškevičius, the head of State Forensic Psychiatry and Narcology Service under the Ministry of Health Care analyze these in „Development of Combined Forensic Psychiatric-Psychological Expertise in Lithuania“. R. Masagutov’s (Bashkir University) study on „Teenagers’ Post-traumatic Regression Syndrome in Detention Places“ might have an additional value due to the fact that quite a number of our fellow-countrymen spent long years in exile. „Diagnostics and Treatment of Individuals Predisposed to Aggressive and Violent Behaviour“ by A.Liausėdas is interesting and valuable for a thorough presentation of diagnostics and treatment principles, as well as, making stigma free mentally disordered criminality. The latest theoretical and practical views on drug addiction are presented in M. Čaplinskienė’s paper.A. Mikalkevičius, having performed statistical analysis of the Mental Health Centre data, proves that there are no „soft drugs“, as new complications – drug related psychotic disorders – became apparent. There is still little research carried out on lethal outcomes caused by drugs overdose. R. Damijonaitienė, Z. Minkuvienė, A. Jasulaitis, G. Šniepienė investigate such deaths, that noticeably increased after the implants of Revia plaquets and their effect expiry. The drugs, though, are being overdosed not only for suicidal reasons. D. Bogomolov, Y. Pigolkin, I. Bogomolova, O. Dolzhanskij, experts of the Russian Forensic Medicine Centre, also look into the deaths due to drugs overdose, but their interest is focused on changes in the inner organs and establishment of the various drugs concentration in tissues, organs and body fluids. Continuous drug abuse causes personality degradation and offences. E. Latauskienė deals with the closely related procedural and criminalistical aspects of drug addicts’ medical examination. R. Bandzevicienė and R. Rakitienė’s paper deal with prevention of HIV/AIDS. Alcohol abuse, a long-term traditional addiction in this part of the world, is another cause for abundant misfortunes, offences and suicides. The distinctive local feature is consumption of alcohol surrogates L. Viščiulytė ir R. Damijonaitienė look into this specific problem of ethyl alcohol and alcohol surrogates’ abuse. R. Andriuškevičienė analyses direct / immediate consequences of alcohol abuse: traffic accidents, their victims, bodily harm and incurred losses. [...]. [From the publication]

ISBN:
9955442859
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54797
Updated:
2020-04-14 18:35:18
Metrics:
Views: 74
Export: