Vykdymo išlaidų problematika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vykdymo išlaidų problematika
Alternative Title:
Problems of enforcement cost
In the Journal:
Teisė. 2006, t. 60, p. 127-138
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting.
Summary / Abstract:

LTŠiuo straipsniu autorius tęsia savo minčių apie vykdymo išlaidų problematiką pristatymą. Detaliau čia analizuojama vykdymo išlaidų atlyginimas, „mažų“ skolų išieškojimo valstybės naudai problemos ir galimi alternatyvūs vykdymo išlaidų sistemos modeliai. [...] Nepaisant analitinių darbų gausos, kai kuriuos vykdymo išlaidų aspektus, siekiant didesnės artėjančios reformos kokybės, vertėtų aptarti išsamiau. Šiame straipsnyje analizuojamos kelios temos, dėl kurių priimti sprendimai gali pakreipti vykdymo išlaidų instituto reformą viena ar kita kryptimi – tai vykdymo išlaidų atlyginimas, „mažų“ skolų išieškojimas valstybės naudai ir galimi alternatyvūs vykdymo išlaidų sistemos modeliai. [...] Būtų tikslinga nurodyti keletą svarbesnių pasiūlymų: 1. CPK nustatyti bendro pobūdžio teisės normas, detaliau reguliuojančias vykdymo išlaidų atlyginimo klausimus, kai principas „skolininkas moka“ netinka. Vykdymo išlaidų atlyginimo taisyklės turėtų skatinti antstolius rodyti daugiau iniciatyvos sutaikyti šalis ir skatinti šalis susitaikyti; 2. Peržiūrėti vykdymo išlaidų išieškojimo tvarką ir nustatyti antstolio teisę pačiam atlikti vykdymo išlaidų išskaitymą, jeigu skolininkas tam neprieštarautų; 3. [...] Sprendžiant dėl naujos vykdymo išlaidų struktūros, vertėtų pabandyti labiau išnaudoti pozityvius laisvosios rinkos dėsnių aspektus, atsižvelgti į gimininguose bylinėjimosi išlaidų mechanizmuose įdiegtus ir sėkmingai veikiančius principus. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Vykdymo išlaidos; Enforcement costs.

ENThis article is a continuation of the author’s ideas about the issues of execution costs. It presents a detailed analysis of compensation of execution costs, issues of small debt recovery for the state and possible alternative models for the execution costs system. [...] Despite the abundance of analytical work, some of the aspects of costs of execution ought to be discussed in more detail aiming for higher quality of the upcoming reform. This article analyses several topics, which may attract decisions that could turn the reform of the execution costs institute in one or another directions – these are compensation of execution costs, recovery of small debt for the state and possible alternative models for the execution costs system. [...] It should be prudent to specify some of the more important suggestions: 1. Fix general legal norms under the CPC that would regulate the matters of compensating execution costs in greater detail, when the principle of “debtor pays” does not apply. The rules for compensation of execution costs should encourage bailiffs to show more initiative to reconcile the parties and to urge them to reconcile; 2. Review the procedure of recovery of execution costs and establish the right for the bailiff to carry out setoff of execution costs, unless the debtor objects; 3. [...] When making a decision on a new structure of execution costs, try to use the positive aspects of the free market laws more, consider the principles that are implemented and operate successfully in the related mechanisms of litigation costs. [...].

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5460
Updated:
2018-12-20 23:09:51
Metrics:
Views: 37    Downloads: 16
Export: