Pilietiškumo sampratos evoliucija ir modernybė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pilietiškumo sampratos evoliucija ir modernybė
Alternative Title:
Evolution and modernity of the concept of civil spirit
In the Book:
Pilietinė visuomenė: politikos įpilietinimo projekcijos / sudarytojas S. Šiliauskas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2006. P. 106-120
Keywords:
LT
19 amžius; Pilietiškumas / Civic behavior.
Summary / Abstract:

LT7-ajame kolektyvinės monografijos skyriuje analizuojamos piliečio ir valstybės sąveikos problemos, tautinio tapatumo ir besiformuojančio viršnacionalinio europinio pilietinio identiteto dermės klausimai. Koks likimas laukia tautinių bendruomenių ir jų piliečių besikeičiančio pasaulio aplinkoje? Kas yra pilietis šiuolaikinėje politinėje ir socialinėje erdvėje? Ieškant atsakymų į šiuos klausimus nagrinėjamos pilietiškumo tradicijų ištakos, pilietiškumo iššūkiai naujaisiais laikais, nacionalumo ir pilietiškumo sampratos XIX a. visuomenėje, moderniosios pilietiškumo formos, aptariamas Lietuvos istorinis pilietiškumo diskursas. Straipsnyje daroma išvada, jog senosios europinio pilietiškumo trajektorijos šiandien nėra praradusios savo aktualumo, tradicinių pilietinių vertybių ugdymas besivienijančios Europos visuomenėse iš esmės neprieštarauja bendraeuropinio pilietinio identiteto paieškoms, tačiau reikia ieškoti optimalių nacionalinio pilietiškumo ir europinio pilietinio identiteto suderinimo būdų.Reikšminiai žodžiai: Pilietiškumas; Modernybė; Pilietiškumo diskursas.

ENChapter 7 of the collective study analyses the issues of interaction between a citizen and the state, the matters of concord between national identity and the developing super-national European civil identity. What destiny awaits ethnic communities and their citizens in the changing world? What is a citizen in the modern political and social space? Seeking answers to those questions, the article analyses the springs of traditions of civil spirit, its challenges in the modern times, the concepts of nationality and civil spirit in the 20th century society, the modern forms of civil spirit, discusses the historical discourse of civil spirit in Lithuania. The article concludes that today the old trajectories of European civil spirit have not lost their relevance, nurturing of traditional civil values in the uniting European societies virtually does not contradict the search for the pan-European civil identity, however optimal ways to harmonise national civil spirit and the European civil identity have to be found.

ISBN:
9955181516
Related Publications:
Ukmergės dūmos veikla ir pilietiškumo raiškos savivaldoje lygmuo / Arūnas Astramskas. Istorija. 2013, Nr. 91, p. 31-51.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5458
Updated:
2016-01-05 07:26:46
Metrics:
Views: 16
Export: