Disclosure on intellectual capital in annual reports of Nasdaq OMX Baltic-listed companies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Disclosure on intellectual capital in annual reports of Nasdaq OMX Baltic-listed companies
In the Journal:
Ekonomika. 2014, t. 93 (4), p. 135-156
Keywords:
EN
Intellectual capital; Disclosure; Content analysis; Baltic states; Annual reports.
Summary / Abstract:

LTPagal dabartinius apskaitos standartus finansinėse ataskaitose pateikiama tik nedidelė intelektinio kapitalo dalis. Nepaisant to, vis daugiau Lietuvos ir užsienio įmonių pateikia informaciją apie intelektinį kapitalą savo metinėse ataskaitose. Todėl šio straipsnio objektas – informacijos apie intelektinį kapitalą atskleidimas, o tikslas – remiantis „Nasdaq OMX“ Baltijos šalių įmonių 2010-2012 m. ataskaitomis, nustatyti informacijos apie intelektinį kapitalą atskleidimo tendencijas. Pagrindinis tyrimo metodas – turinio analizė. Rezultatai. Aprašytos tyrimo metodologijos pagrindu atlikta „Nasdaq OMX“ Baltijos šalių įmonių 2010-2012 m. ataskaitų analizė. Taikant „QDA Miner“ programinę įrangą, išskirti su intelektiniu kapitalu susiję terminai, jie sugrupuoti į tris kategorijas (žmogiškieji, santykiniai, organizaciniai) pagal aktyvus ir pasyvus. Siekiant atskleisti raidos tendencijas, palyginti trijų šalių analizės rezultatai; taip pat, mėginant nustatyti santykį tarp atskiros šalies rinkos kapitalizacijos ir įmonių intelektinės informacijos atskleidimo lygio, atlikta koreliacinė analizė. Išvados. Tyrimas atskleidė, kad „Nasdaq OMX“ Baltijos šalių įmonių 2010-2012 m. ataskaitose kasmet daugėjo informacijos apie intelektinį kapitalą. Kita vertus, informacijos apie intelektinio kapitalo atskleidimo tendencijos ir struktūra kiekvienoje Baltijos šalyje yra skirtingos. Daugiausiai informacijos atskleidžia Lietuvos įmonės, mažiausiai – Estijos.Geriausiai pateikiama informacija apie intelektinį kapitalą darbuotojus apibūdina kaip turtą, o mažiausiai atskleidžiama informacija apie intelektinius įsipareigojimus. [versta iš angliškos santraukos]

ENAccording to the current accounting standards, only a minor part of intellectual capital is presented in financial statements. Nevertheless, more and more companies in Lithuania and abroad reveal information about their intellectual capital in their annual statements. Therefore, the object of this paper is the disclosure of information on intellectual capital, and the aim is to reveal the trends of disclosure of information on intellectual capital based on annual reports by Nasdaq OMX Baltic-listed companies in the years 2010 to 2012. The main method applied in the present article is content analysis. Results. On the grounds of the described research methodology, the content analysis of annual reports dated from 2010 to 2012 by Nasdaq OMX Baltic-listed companies was performed. By applying the "QDA Miner" software, intellectual capital-related terms were calculated and distributed into three categories (human, relational, and organizational) in terms of the assets and liabilities. The obtained results of the three countries were compared in order to reveal the trends of development; furthermore, a correlation analysis was conducted to reveal the relationship between the market capitalization of a specific country and the level of disclosure on the intellectual capital of enterprises. Conclusions. The present research reveals that the total disclosed information on the intellectual capital of the Nasdaq OMX Baltic-listed companies was increasing each year from 2010 to 2012. On the other hand, the research shows that the trends and the structure of the disclosed information on the intellectual capital are different in each Baltic country. The highest amount of information was revealed by Lithuanian enterprises and the lowest amount is shared by Estonian enterprises.The best-covered information on the intellectual capital presents the employees as an asset while the most scantily revealed information describes intellectual liabilities. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54539
Updated:
2018-12-17 13:48:39
Metrics:
Views: 6
Export: