Proceso veiksmų protokolų, kaip įrodinėjimo priemonių baudžiamajame procese, bendrasis apibūdinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Proceso veiksmų protokolų, kaip įrodinėjimo priemonių baudžiamajame procese, bendrasis apibūdinimas
Alternative Title:
General characteristics or procedural acts records as instruments of proof in the criminal procedure
In the Journal:
Teisė. 2006, t. 60, p. 115-126
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiamas proceso veiksmų protokolų, kaip dokumentų, kurie Lietuvos baudžiamajame procese gali būti pripažinti įrodymais, bendrasis apibūdinimas, aptariama jų samprata, formos, subjektų, turinio, struktūros ir priedų ypatumai. [...] BPK 96 str. 1 d. 1 p. įvardyti proceso veiksmų protokolai, kaip dokumentai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, vienu metu yra tiek tų proceso veiksmų eigos ir rezultatų fiksavimo priemonės, tiek procesiniai įrodomosios informacijos kaupimo būdai (įrodinėjimo priemonės). Straipsnyje pabrėžiama, kad BPK pateiktas proceso veiksmų protokolų sąrašas nėra baigtinis, todėl stengiamasi ji konkretizuoti. Šie proceso veiksmų protokolai – tai savarankišką įrodomąją reikšmę baudžiamajame procese įgyjantys procesiniai dokumentai, kuriuose įstatymo įgalioti subjektai, laikydamiesi įstatymo nustatyto tvarkos, rašto ženklais ir kitomis pagalbinėmis įrodomosios informacijos fiksavimo priemonėmis fiksuoja tiesiogiai stebimų proceso veiksmų eigą, turinį ir rezultatus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baudžiamojo proceso veiksmų protokolai; Protokolo forma ir turinys; Protokolų priedai; Protocols of the actions of the criminal proceeding; Form and content of the protocol.

ENThis article presents the protocols of case proceedings such as documents, which the Lithuanian criminal procedure can recognise as indicators, common features, and discussion of their nature, forms, subjects, matters, structures and attachments. [...] Article 96 part 1 paragraph 1 of the criminal procedure code names the protocols of case proceedings as documents containing the significance of studies and hearings of the criminal action which at the same time concern the case proceedings procedures and the means of establishing the results, and the means of storing the conclusive information regarding the process (the conclusive means). This article outlines that the CPC list submitted to the Criminal procedure is not final; therefore it attempts to clarify it. These protocols are documents with conclusions obtained independently in the criminal proceedings in which legally authorised subjects keep to the procedure, written form and other means of establishing recording conclusive information set forth in the law, to establish directly the proceedings, its content, and results.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5440
Updated:
2018-12-20 23:09:50
Metrics:
Views: 40    Downloads: 25
Export: