The Vision of Kaliningrad development in the context of the EU enlargement

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Vision of Kaliningrad development in the context of the EU enlargement
Keywords:
LT
Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Investicijos / Investments.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Kaliningrado miesto ir regiono plėtros vizija Europos Sąjungos (ES) plėtros kontekste. Analizuojama miesto istorija vokietmečiu, ypač po Antrojo pasaulinio karo iki 1947 m., kai vietiniai gyventojai išvyko, o negausūs likusieji miestiečiai buvo deportuoti į Vokietiją, įkalinti arba ištremti į Sibirą. Straipsnyje analizuojama, kaip į kraštą atvykus naujakuriams, atsinešusiems svetimą kalbą, buvo įdiegta nauja tvarka, tradicijos ir papročiai, sugriovę vietos infrastruktūrą, žemės ūkį bei netrukus militarizavę visą regioną.Reikšminiai žodžiai: Kaliningradas; Kionigsbergas; Užsienio investicijos regioninė integracija; Ekonominis vystymas; Kaliningrad; Konigsberg; Foreign investments; Regional integration; Economic development.

ENThe article examines the vision of the development of the city of Kaliningrad and the region of Kaliningrad in the context of the enlargement of the European Union. It analyzes the history of the city during the German rule, especially after the World War II until 1947, when local residents left and the few residents that remained were deported to Germany, imprisoned, or deported to Siberia. The article analyzes how the new order, traditions, and customs were brought into the region when the newcomers came and brought their language, which destroyed the local infrastructure, agriculture, and soon militarized the entire region.

ISBN:
9955180889
Related Publications:
Lietuvos politinė sistema : sąranga ir raida / sudarytojai Algis Krupavičius, Alvidas Lukošaitis. Kaunas : Poligrafija ir informatika, 2004. 558 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5429
Updated:
2013-04-28 16:14:50
Metrics:
Views: 16
Export: