The Vision of Kaliningrad development in the context of the EU enlargement

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaAnglų kalba / English
AntraštėThe Vision of Kaliningrad development in the context of the EU enlargement
AutoriaiBučinskas, Antanas
KnygojeRegional development in the context of the European Union : proceedings of the International Conference, 27th-28th October, 2005, Klaipėda . 2006, P. 79-92
Reikšminiai žodžiai
LTKaliningradas; Kionigsbergas; Užsienio investicijos regioninė integracija; Ekonominis vystymas
ENKaliningrad; Konigsberg; Foreign investments; Regional integration; Economic development
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje nagrinėjama Kaliningrado miesto ir regiono plėtros vizija Europos Sąjungos (ES) plėtros kontekste. Analizuojama miesto istorija vokietmečiu, ypač po Antrojo pasaulinio karo iki 1947 m., kai vietiniai gyventojai išvyko, o negausūs likusieji miestiečiai buvo deportuoti į Vokietiją, įkalinti arba ištremti į Sibirą. Straipsnyje analizuojama, kaip į kraštą atvykus naujakuriams, atsinešusiems svetimą kalbą, buvo įdiegta nauja tvarka, tradicijos ir papročiai, sugriovę vietos infrastruktūrą, žemės ūkį bei netrukus militarizavę visą regioną.

ENThe article examines the vision of the development of the city of Kaliningrad and the region of Kaliningrad in the context of the enlargement of the European Union. It analyzes the history of the city during the German rule, especially after the World War II until 1947, when local residents left and the few residents that remained were deported to Germany, imprisoned, or deported to Siberia. The article analyzes how the new order, traditions, and customs were brought into the region when the newcomers came and brought their language, which destroyed the local infrastructure, agriculture, and soon militarized the entire region.

ISBN9955-18-088-9
Mokslo sritisPolitikos mokslai / Political sciences
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/5429
Atnaujinta2013-04-28 16:14:50
Metrika Peržiūros: 8