Vartotojų apsauga elektroninėje prekyboje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vartotojų apsauga elektroninėje prekyboje
Alternative Title:
Protection of Customers in Electronic Commerce
Keywords:
LT
Pinigai. Valiuta / Money. Currency; Prekyba. Prekybos tinklas / Trade. Distributive trades; Vartotojai / Consumers.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje autorė paliečia elektroninę prekybą tarp verslininko ir vartotojo. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo 2 straipsnis įtvirtina, kad „vartotojas – fizinis asmuo, kuris pareiškia norą pirkti, perka ir naudoja prekę ar paslaugą savo asmeniniams ar namų ūkio poreikiams“. Vis daugiau įmonių perkelia savo verslą į elektroninę erdvę, jų veikla peržengia vienos valstybės sienas, o tai leidžia vartotojams iš kitų šalių pirkti prekes bei paslaugas „per nuotolį“. Tuo pačiu vartotojams labai svarbu, kad perkant „per nuotolį“, jų teisės būtų tinkamai apgintos. Elektroninio pardavimo-pirkimo santykiams tarp verslininko ir vartotojo reglamentuoti ES yra sukurtas specialus mechanizmas. Šiuo metu ES keliama vartotojų pasitikėjimo e-komercija problema. Pagrindinės nepasitikėjimo priežastys yra įvardijamos šios: mokėjimo saugumas internete, prekių pristatymo problemos, pinigų grąžinimas, kokybės garantijos. Straipsnyje apžvelgiami šie e-prekybos ypatumai, pradedant - teisės aktais, reglamentuojančiais verslininko ir vartotojo santykius elektroninėje prekyboje, toliau, išankstinės informacijos pateikimo vartotojui reikalavimai, informacijos patvirtinimas raštu, sutarties sudarymo patvirtinimas, vartotojo teisė atsisakyti sutarties, prekių pristatymo ir paslaugų suteikimo reikalavimai, kiti reikalavimai perduodant prekes ar tiekiant paslaugas, bei neteisminis vartotojų ir verslininkų ginčų nagrinėjimas.Reikšminiai žodžiai: Vartotojų apsauga; Elektroninė prekyba; Elektroninės mokėjimo priemonės; Consumerism; Electronic trade; Means of electronic payment.

ENIn this article, the author focuses on the topic of electronic trading between businesses and customers. Article 2 of the Law of the Republic of Lithuania on Protection of Consumers' Rights claims that "a customer is a physical person, who expresses a wish to buy, buys and uses merchandise or service for personal or home use". As more and more people move their businesses to electronic space, their activities transcend the borders of one country allowing customers from other countries to buy merchandise and services "from a distance". At the same time, customers are interested in proper protection of their rights, when buying items "from a distance". In the EU, there is a special mechanism created to regulate electronic sale-purchase relations between businesses and customers. Currently, the problem of customers' trust in e-commerce is widely discussed in the EU. The underlying reasons for mistrust are the following: safety of payments conducted via internet, problems of delivering goods, return of money, guarantees of quality. The article reviews the following features of e-commerce: beginning with legal acts regulating relations between businesses and customers in electronic commerce, further, the work discusses requirements of providing information to customers in advance, confirmation of information in a written form, confirmation of conclusion of an agreement, customers' right to refuse an agreement, requirements for delivery of goods and provision of services, other requirements applicable for the transfer of merchandise or provision of services, and out of court settlements between businesses and customers.

ISBN:
9955966645
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5425
Updated:
2013-04-28 16:14:47
Metrics:
Views: 10
Export: