Valstybės ekonominės politikos efektyvumas integracinių procesų Europos Sąjungoje kontekste : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės ekonominės politikos efektyvumas integracinių procesų Europos Sąjungoje kontekste: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2013.
Pages:
197 p
Notes:
Disert. rengta 2009-2013 m. Vilniaus universitete. Dr. disert. (socialiniai mokslai) - Vilniaus universitetas, 2013. Bibliografija.
Keywords:
LT
Valstybės ekonominė politika; Integraciniai procesai ES; Užimtumas; Švietimas; Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra.
EN
State economic policy; Integration processes in the EU; Employment; Education; R&D.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Efficiency of state economic policy in the context of integration processes in the European Union Vilnius, 2013 60 p
Summary / Abstract:

LTVis svarbesni tampa valstybės ekonominės politikos tyrimai integracinių procesų ES kontekste, ypač siekiant pagrįsti ir neleisti pažeisti atskirų ES šalių interesus. Taip pat akivaizdu, kad šiuo metu stokojama šiuolaikiniams iššūkiams adekvačių teorinių modelių ir sprendimų, skirtų kompleksiškai vertinti ES šalių valstybės ekonominės politikos efektyvumą įvairiose šios politikos rengimo, pagrindimo ir įgyvendinimo stadijose. Todėl ši daktaro disertacija skirta valstybės ekonominės politikos efektyvumui integracinių procesų ES kontekste. Tyrimo metu atlikus teorinę studiją identifikuoti valstybės ekonominės politikos efektyvumo veiksniai, identifikuotos ES šalių galimos valstybės ekonominės politikos vykdymo priemonės integracinių procesų ES kontekste, sukurtas makrosimuliacinis modelis, leidžiantis įvertinti identifikuotų veiksnių poveikį ES šalių valstybės ekonominės politikos efektyvumui, įvertintas identifikuotų veiksnių poveikis tyrimui atrinktų ES šalių valstybės ekonominės politikos efektyvumui bei pasiūlytos valstybės ekonominės politikos vykdymo kryptys ES šalių valstybės ekonominės politikos efektyvumui ilgalaikėje perspektyvoje padidinti.

ENThe investigation of state economic policy in the context of integration processes in the EU is becoming more important, particularly as regards ground-taking and preventing possible negative effects for the separate EU countries. It is also clear that there is a lack of adequate theoretical models and solutions for responding to modern challenges, which would allow to evaluate complexly the efficiency of state economic policy of the EU countries in different phases of preparation, grounding, and implementation. Therefore this doctoral dissertation is devoted to the efficiency of state economic policy in the context of integration processes in the EU. The research is focussed on a theoretical study and identification of the factors of efficiency of state economic policy, as well as the identification of potential measures of performance of state economic policy of EU countries in the context of integration processes in the EU; it provides for a macrosimulation model, allowing to evaluate the impact of the identified factors on the efficiency of state economic policy of the EU countries, it also evaluates the impact of the identified factors on the efficiency of state economic policy in selected for research EU countries and offers recommendations regarding the directions of the implementation of state economic policy for increased efficiency of state economic policy of EU countries in the long term perspective.

Related Publications:
Teisinės ūkinės veiklos laisvės ištakos / Agnė Juškevičiūtė-Vilienė. Teisė. 2015, t. 95, p. 84-99.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54134
Updated:
2022-01-30 15:44:35
Metrics:
Views: 6    Downloads: 5
Export: