Globalių geopolitinių kodų dinamika XXI a. pradžioje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Globalių geopolitinių kodų dinamika XXI a. pradžioje
Alternative Title:
Dynamics of global geopolitical codes in early 21st century
Keywords:
LT
21 amžius; Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Užsienio politika / Foreign policy; Viešoji tvarka ir saugumas / Public order and safety.
Summary / Abstract:

LTPo 2001 m. rugsėjo 11 d. įvykių pakitusi JAV užsienio politika paskatino ir kitų geopolitinių veikėjų (didžiųjų ES valstybių, Rusijos) projektuojamų geostrategijų kaitą. Pagrindinis šio straipsnio tikslas – išnagrinėti XXI a. pradžioje įvykusius pokyčius globalioje geopolitinėje erdvėje, pateikti geopolitinių veikėjų, disponuojančių globaliais geopolitiniais kodais, geopolitinės raidos vizijas bei jų realizavimosi galimybes. Straipsnyje siekiama įrodyti, jog JAV, ašinių ES valstybių ir Rusijos geostrateginiai pasirinkimai priklauso nuo šių veikėjų tarpusavio sąveikos pokyčių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Geopolitika; Užsienio politika; Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Terorizmas; Geopolicy; Foreign policy; EU; USA; Terorism; Europos Sąjunga (European Union).

ENThe US foreign policy that changed after the events of September 11, 2000 caused changes in the geostrategies designed by other geopolitical actors (the major EU countries, Russia) as well. The main goal of the article is to analyse the changes in the global geopolitical space that took place in the beginning of the 21st century, provide geopolitical development visions of geopolitical actors who possess global geopolitical codes as well as opportunities to achieve them. The article is aimed at proving that the geostrategic choices of the US, the key EU countries and Russia depend on the development of interaction among those players.

ISBN:
995550174X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5409
Updated:
2013-04-28 16:14:39
Metrics:
Views: 16
Export: