Globalių geopolitinių kodų dinamika XXI a. pradžioje

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėGlobalių geopolitinių kodų dinamika XXI a. pradžioje
Kita antraštėDynamics of global geopolitical codes in early 21st century
AutoriaiKasčiūnas, Laurynas
KnygojeGeopolitikos akiračiai . 2004, P. 98-128
Reikšminiai žodžiai
LTGeopolitika; Užsienio politika; Europos Sąjunga; Jungtinės Valstijos; Terorizmas
ENGeopolicy; Foreign policy; EU; USA; Terorism
Santrauka / Anotacija

LTPo 2001 m. rugsėjo 11 d. įvykių pakitusi JAV užsienio politika paskatino ir kitų geopolitinių veikėjų (didžiųjų ES valstybių, Rusijos) projektuojamų geostrategijų kaitą. Pagrindinis šio straipsnio tikslas – išnagrinėti XXI a. pradžioje įvykusius pokyčius globalioje geopolitinėje erdvėje, pateikti geopolitinių veikėjų, disponuojančių globaliais geopolitiniais kodais, geopolitinės raidos vizijas bei jų realizavimosi galimybes. Straipsnyje siekiama įrodyti, jog JAV, ašinių ES valstybių ir Rusijos geostrateginiai pasirinkimai priklauso nuo šių veikėjų tarpusavio sąveikos pokyčių. [Iš leidinio]

ENThe US foreign policy that changed after the events of September 11, 2000 caused changes in the geostrategies designed by other geopolitical actors (the major EU countries, Russia) as well. The main goal of the article is to analyse the changes in the global geopolitical space that took place in the beginning of the 21st century, provide geopolitical development visions of geopolitical actors who possess global geopolitical codes as well as opportunities to achieve them. The article is aimed at proving that the geostrategic choices of the US, the key EU countries and Russia depend on the development of interaction among those players.

ISBN9955-501-74-X
Mokslo sritisPolitikos mokslai / Political sciences
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/5409
Atnaujinta2013-04-28 16:14:39
Metrika Peržiūros: 3