1662 metų Papilės miestelio bei valsčiaus inventorius

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
1662 metų Papilės miestelio bei valsčiaus inventorius
Alternative Title:
1662 inventory of the Papilė Town and Valsčius
Keywords:
LT
17 amžius; Papilė; Švedija (Sweden); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Kariuomenė / Army; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Rankraščiai / Manuscripts.
Summary / Abstract:

LTLietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomi du 1637 ir 1662 m. Papilės valsčiaus inventoriai. Abu inventoriai yra įrišti tarp kitų tuo pačiu metu sudarytų Žemaičių vyskupo stalo valdų aprašų. Tai originalūs, puikiai išsilaikę dokumentai. Minėti inventoriai šiuo metu yra patys ankstyviausi rašytiniai šaltiniai, kurie atspindi miestelio ir valsčiaus istoriją. 1662 m. inventorius sudarytas po praūžusių kataklizmų. XVII a. 6 dešimtmečio viduryje, karų su Rusija ir Švedija metu, Žemaitija atsidūrė švedų kariuomenės rankose. 1657–1658 m. visą Lietuvą nusiaubė maras. Inventoriai rodo, kad Papilės miestelyje per 1637–1662 m. gyventojų skaičius sumažėjo nežymiai, tačiau tik dėka atsikėlusių naujakurių, o aplinkiniuose kaimuose gyventojų skaičius sumažėjo labiau. Miestelyje nebevyko ir turgūs (išskyrus tomis dienomis, kai atveždavo druską), sumažėjo karčemų kiekis. Sumenkęs Papilės miestelio ūkinis gyvenimas atsispindi ir 1662 m. surenkamuose mokesčiuose. 1662 m. Žemaičių vyskupo valdų inventoriai rodo, kad mokestis už tuščią žemę sudarė 16,5% viso činšo sumos. Valstiečių priimtinė žemė sudarė 60% visos žemės. 1662 m. inventoriaus lietuviškas tekstas buvo parengtas remiantis lenkų mokslininkų sudarytomis šaltinių publikavimo taisyklėmis bei jau Lietuvoje pasirodžiusiomis šaltinių publikacijomis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Senieji tekstai; Rankraščiai; Inventorius; Valsčiai; Miesteliai; Papilė; Kaimai; Išnykę miesteliai.

ENThe Manuscript Division of the Lithuanian National M. Mažvydas Library has two 1637 and 1662 inventories of the Papilė district. Both inventories are bound among other inventories of the Samogitian Bishop sustenance domains compiled at the same time. They are original well-preserved documents. Currently, these inventories are the earliest written sources that reflect the history of the township and the district. The 1662 inventory was compiled following a wave of cataclysms. In the mid-1650s, during the wars with Russia and Sweden, Samogitia fell into the hands of the Swedish Army. In 1657–1658, the whole of Lithuania was devastated by a plague. The inventories indicate that in 1637–1662 the decline in the number of Papilė’s population was insignificant due to settlers, while the decline of the population in the surrounding villages was more distinct. Markets were further held in the township (except for the days when salt was delivered), and the number of taverns contracted. The poor economic life of Papilė is also reflected in the collection of taxes in 1662. The 1662 inventories of the Samogitian Bishop domains show that the tax for waste land accounted for 16.5% of the total rent. Peasants’ rented land made up 60% of total land. The Lithuanian text of the 1662 inventory was prepared on the basis of the rules of publication of sources drawn up by Polish scholars and on publications of sources already issued in Lithuania.

ISSN:
2029-0799; LLT:2007-47/25-69/HI
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5382
Updated:
2020-07-28 20:31:13
Metrics:
Views: 24    Downloads: 4
Export: