Svetimų kalbų įtaka lietuvių vaikų prasivardžiavimams

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Svetimų kalbų įtaka lietuvių vaikų prasivardžiavimams
Alternative Title:
Influence of foreign languages on Lithuanian children‘s persiflage at names
In the Journal:
Kalba ir kontekstai. 2012, t. 5, d. 1, p. 155-159
Keywords:
LT
Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Skoliniai / Loan words; Slavų kalbos / Slavic languages; Tautosaka / Folklore; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiama, kad didžiausią svetimų kalbų įtaką patyrė prasivardžiavimų leksika. Daugiausia perimami daiktavardžiai. Lyginant tradicinius ir šiuolaikinius prasivardžiavimus, akivaizdu, jog tebėra paplitę slaviškos kilmės svetimybės. Ir tradicinių, ir šiuolaikinių prasivardžiavimų slavybėms bendra tai, jog sutampa vienas iš vyraujančių semantinių laukų – maitinimosi. Išskirtinėmis šiuolaikinių prasivardžiavimų savybėmis reikia laikyti ryškų polinkį vartoti tarptautinius žodžius ir savitą, su reklama ir prekėmis susijusį semantinį lauką. Kaimyninės slavų kalbos paveikė ir morfologiją – iki šiol mėgstama vardus iškraipyti, įterpiant slaviškos kilmės priesagą k. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Leksika; Lietuviškas prasivardžiavimas; Prasivardžiavimas; Skoliniai; Tarptautiniai žodžiai; Vaikų folkloras; Childlore; Children folkore; International words; Lexis; Lithuanian persiflage at names; Loanwords; Name-calling.

ENArticle reveals that foreign languages mostly influenced the lexis of the Lithuanian persiflage at names. Nouns make up the largest group of the loanwords. Comparative analysis of traditional and contemporary persiflage at names indicates that loanwords of Slavic origin remain widespread. Slavic loanwords in both traditional and contemporary persiflage at names share the main semantic field, i.e. eating. Peculiar features of the contemporary persiflage at names to be considered first of all are a strong tendency to use international words, and, secondly, to adopt a particular semantic field related to advertising and goods. The neighboring Slavic languages have influenced the morphology too. Children still like to distort names inserting the suffix of Slavic origin. [From the publication]

ISSN:
1822-5357
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53641
Updated:
2020-02-13 09:25:35
Metrics:
Views: 26    Downloads: 1
Export: