Prancūzų personalizmas apie krikščionybės ir istorijos santykį

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prancūzų personalizmas apie krikščionybės ir istorijos santykį
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2005, 41, p. 92-102
Keywords:
LT
19 amžius; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra analizuojamas bandymas per prancūzų personalizmo perspektyvą rekonceptualizuoti krikščionybės ir istorijos santykį. Tam tikrą istorijos sampratą bent jau implicitiškai suponuoja tikėjimas, kadangi jis, persmelkdamas visą žmogaus buvimą, lemia žmogaus santykį su istorija ir pasauliu. Reikšmingiausias pasaulio istorijos įvykis ir lūžis, krikščioniškojo tikėjimo požiūriu, yra Kristaus įsikūnijimas, kurio dėka, pasaulis įgijo naują transcendentinį dvasinį matmenį. "Apokaliptinė" įsikūnijimo paradokso ir istorijos reikšmės interpretacija katalikybėje vyravo iki pat naujausių laikų. "Tradicinio" krikščionio istorinės sąmonės ir savivokos pamatiniu bruožu laikomas amžinybės prioritetas prieš laikiškumą. Tai iš esmės buvo skirtis nuo "moderniosios" dabarties žmogaus istorinės savimonės. Prancūzų personalisto E. Mounier nuomone, istorinės krikščionio sąmonės žadinimas, priminimas bendratikiams jų atsakomybės už pasaulio ateitį yra pagrindinis uždavinys. E. Mounier bandymas "suistorinti" krikščionybę byloja, jog nuo XIX a., ar net dar anksčiau, modernioji istorinė sąmonė bei ją įkūnijančios įvairios šiuolaikinės istorijos koncepcijos tapo realia alternatyva tradicinei krikščioniškajai istorijos sampratai, kuri buvo išplėtota dar šv. Augustino.Reikšminiai žodžiai: Personalizmas; Krikščionybė; Personalism; Christianity.

ENThe article focuses on the attempt of the philosophers of French personalism to re-conceptualise the relation between the Christian religion and history. The main impetus to undertake such an ambitious attempt was the striving of the personalist thinkers to establish the foundation of what they used to call .the modern Christian historical consciousness. In view of these thinkers, the traditional Christian notion of history was .outdated. at least since modern times and it was held to be at least in part responsible for the overwhelming crisis of Western civilisation and the Catholic Church. By analysing the development of the Christian historical consciousness since antiquity till our days, the French personalist philosophers were looking for historical evidence which might have proved that Christianity was able to meet the challenges of modern times successfully and to restore its historical self-consciousness by making use of the latest achievements of the modern historical thinking prevailing in Western societies since the beginning of the 18th century. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5364
Updated:
2020-07-28 20:26:23
Metrics:
Views: 17
Export: