Zu Übersetzungsmöglichkeiten des Modalverbs "sollen" in evidentieller Lesart ins Litauische

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Zu Übersetzungsmöglichkeiten des Modalverbs "sollen" in evidentieller Lesart ins Litauische
Alternative Title:
Apie vokiečių kalbos modalinio veiksmažodžio "sollen" evidencinio vartojimo atvejų vertimą į lietuvių kalbą
In the Journal:
Kalba ir kontekstai. 2012, t. 5, d. 1, p. 21-27
Keywords:
LT
Episteminis modalumas; Evidencialumas; Modalinis veiksmažodis sollen; Vertimas; Vokiečių kalba / German language.
EN
Epistemic modality; Evidentiality; German; Lithuanian; Modal verb sollen.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – išsiaiškinti, kaip į lietuvių kalbą gali būti verčiamas vokiečių kalbos modalinis veiksmažodis „sollen“, pavartotas evidencine funkcija, ir kokios yra skirtingų atitikmenų vartojimo dažnumo tendencijos. Straipsnyje pristatomas atliktas žvalgomasis tyrimas, kuriam buvo pasitelktos ištraukos iš šiuolaikinės grožinės vokiečių literatūros ir atitinkamos ištraukos literatūros kūrinių vertimuose į lietuvių kalbą. Tyrimas parodė, kad dažniausiai lietuvių kalboje evidencinei reikšmei perteikti buvo vartojami sakymo ir jutimo reikšmės veiksmažodžiai ir netiesioginė nuosaka. [Iš leidinio]

ENThe article aims at clarifying how the German modal verb “sollen”, when used evidentially, could be translated into the Lithuanian language and what are the trends in the usage frequency of different equivalents. The article presents a pilot research based on 74 excerpts from contemporary German literature and the corresponding translations of the literary works into the Lithuanian language. It has been established that the most frequently recurring equivalents are verba dicendi et sentiendi. The oblique mood (modus relativus) was used less frequently. [From the publication]

ISSN:
1822-5357
Related Publications:
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Grammatical evidentiality in Lithuanian (a typological assessment).. Baltistica. 2006, t. 41, Nr. 1, p. 33-49.
  • Nuosakos kategorijos struktūra / Axel Holvoet, Artūras Judžentis. Gramatinių kategorijų tyrimai / Axel Holvoet, Loreta Semėnienė (red.). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2004. P. 77-104.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53632
Updated:
2019-03-24 14:25:01
Metrics:
Views: 10
Export: