Papilės ir jos apylinkių pravardžių vartojimo tendencijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Papilės ir jos apylinkių pravardžių vartojimo tendencijos
Keywords:
LT
Pravardės.
EN
Nicknames; suburbs of Papilė.
Summary / Abstract:

LTPravardės rinktos iš Papilės miestelio (40) ir aplinkinių kaimų (200). Iš viso surinkta 240 pravardžių. Nustebino faktas, kad iš jų net 186 buvo skirtos vyrams įvardyti ir tik 54 – moterims. Pravardes turinčių žmonių amžius svyruoja nuo 8 iki 75 metų. Dažniausiai pravardžiuojami 30–50 metų žmonės. Ryški tendencija, kad drąsiau ir atviriau kalbėta apie jau mirusius žmones. Papilėje ir jos apylinkėse vartojamų pravardžių nėra daug. Tai patvirtina dar S. Daukanto mintį, kad šio krašto žmonės nėra labai kalbūs ir nėra linkę atverti sielą ir burną pirmam pasitaikiusiam žmogui. Pasitvirtino teiginys, kad daugiausia pravardžių yra atsiradusių dėl fizinių žmogaus ypatybių: Baltapūkis, Barzda, Coliukė, Didgalvis, Dramblys, Plikis, Kudlius, Lapė, Strutis. Tačiau Papilėje ir jos aplinkiniuose kaimuose mažai užfiksuota pravardžių, nusakančių žmogaus kilmę, o A. Butkaus paskaičiavimais, Žemaitijoje tokios pravardės sudaro net 40,1 proc. pravardžių. Papilės ir jos aplinkinių kaimų pravardžių daryba nesiskiria nuo visoje Lietuvoje būdingų pravardžių darybos principų, jokios savos darybos specifikos nepastebėta. Rinkti pravardes, žmogų individualizuojančius vardus, būtina, nes daugumos užfiksuotų pravardžių A. Butkaus pravardžių žodyne nebuvo rasta. Be to, būtina nuolat prisiminti, kad pravardės yra „gyvasis“ kalbos klodas, nuolat kintantis, atsinaujinantis ir dėl to reikalaujantis jį tyrinėjančių žmonių nuolatinio dėmesio. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Papilė; Pravardės; Papilė; Papilės apylinkės; The suburbs of Papilė; Nicknames.

ENThe nicknames were collected in Papilė town (40) and the surrounding villages (200), totally 240. It came as a surprise that among them even 186 were men’s and only 54 women’s. The age of nicknamed persons fluctuates from 8 to 75 y. o.. The majority of persons with nicknames belong to the age group of 30–50 y. o.. The respondents talked more openly about already deceased persons. The number of nicknames, used in Papilė and its surroundings is not big, which substantiates S. Daukantas’s observation that the people of the region are not very talkative and not inclined to bare their soul to the first person met. The majority of nicknames emerged due to physical features of their bearers: “Baltapūkis” (“Whitey”), “Barzda” (“Beard”), “Coliukė” (“Shorty”), “Didgalvis” (“Bighead”), “Dramblys” (“Elephant”), “Plikis” (“Baldy”), “Kudlius” (“Shaggy”), “Lapė” (“Foxy”), “Strutis” (“Ostrich”). However, nicknames, denoting the origin of the person are rare in Papilė and its surroundings, and according to A. Butkus’s calculations, in Samogitia such nicknames amount to as much as 40.1 per cent. The formation of nicknames in Papilė and the surrounding villages does not differ from the principles of formation of nicknames, typical throughout Lithuania, no specific formation particularities are observed. It is a must to collect nicknames, which individualize a person, since the majority of recorded nicknames are not found in the dictionary of nicknames by A. Butkus. In addition, it must be remembered that nicknames are a “live” language vault, which is continuously changing, regenerating and thus, requiring continuous attention from its researchers.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5357
Updated:
2020-07-28 20:31:13
Metrics:
Views: 28
Export: