Некоторые аспекты воздействия Конституции на развитие уголовного права в Литве

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Некоторые аспекты воздействия Конституции на развитие уголовного права в Литве
Alternative Title:
Some aspects of the influence of the Constitution on the development of criminal law in Lithuania
Keywords:
LT
Baudžiamoji teisė / Criminal law; Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTKonstitucinio Teismo jurisprudencija užima svarbiausią vietą įtvirtinant konstitucijos reikšmę baudžiamojoje teisėje. Autorių nuomone, konstitucinė dimensija pamažu tampa baudžiamosios teisės dalimi. Konstitucinio teismo jurisprudencijoje atskleidžiamos konstitucinių normų ir principų turinys. Be baudžiamosios teisės normų turinio atskleidimo konstituciniu lygmeniu, baudžiamoji teisė stokotų pilnavertiško baudžiamosios teisės normų turinio atskleidimo. Taikant konstitucijai prieštaraujančias teisės normas, kyla žmogaus teisės pažeidimo pavojus. Pažymėtina, kad ilgai gyvavusi tradicija baudžiamąją teisę laikyti visiškai atskira, izoliuota šaka nuo kitų teisės šakų pamažu keičiama nuostata, kad baudžiamoji teisė yra teisinės sistemos, grindžiamos konstitucijos viršenybe, dalis. Baudžiamojoje teisėje ypač svarbu pripažinti konstitucinius principus ir normas kaip prigimtinius baudžiamojo teisinio mąstymo, baudžiamosios teisės normų leidybos ir taikymo elementus.Reikšminiai žodžiai: Konstitucija; Baudžiamoji teisė; Baudžiamasis kodeksas; Constitution; Criminal law; Criminal code.

ENThe jurisprudence of the Constitutional Court occupies the most important position in implementing constitutional significance in criminal law. The content of the constitutional norms and principles are revealed in the jurisprudence of the constitutional court. If the content of the criminal norms of law were not revealed at the constitutional level, criminal law would lack valuable revelation of the content of criminal norms of law. Applying norms of law that contradict the constitution raises the danger of violating human rights. It is noteworthy that maintaining old traditions in criminal law creates a branch of law that is completely isolated from other branches of law and reduces the amendable statute that criminal law is a system which is partly grounded in constitutional authority. It is particularly important in criminal law to recognise constitutional principles and norms as a criminal way of thinking, the passing of norms of criminal law and elements of their application.

ISSN:
1829-0125
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5355
Updated:
2020-07-28 20:26:21
Metrics:
Views: 8
Export: