Kaliningrad anniversary: the first steps of Georgy Boos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Kaliningrad anniversary: the first steps of Georgy Boos
In the Journal:
Lithuanian foreign policy review. 2005, 15/16, p. 127-152
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kaliningrado problema; Militarizacija; Europos Sąjungos plėtra; Daugiapakopis valdymas; Modernūs ir postmodernūs diskursai; NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties organizacija); Geopolitika; Kaliningrad puzzle; Militarisation; EU enlargement; Multi-stage governance; Modern and post-modern discourses; NATO; Geopolitics.
Keywords:
LT
Daugiapakopis valdymas; Geopolitika; Kaliningrado problema; Karinės organizacijos. NATO / Military organizations; Militarizacija; Modernūs ir postmodernūs diskursai.
EN
Geopolitics; Militarisation; Modern and post-modern discourses; Multi-stage governance.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas Rusijos Federacijos Kaliningrado srities klausimas, regiono geopolitinis statusas bei raidos perspektyvos. Nagrinėjamos metodologinės alternatyvos, tinkamos tyrinėti Kaliningrado srities problematiką. Straipsnyje pasiūloma Kaliningrado srities tapatybę ir statusą Rusijos Federacijoje apibrėžti „geopolitinio įkaito“ metafora. Ši metafora išreiškia Maskvos pasiryžimą ne tik išsaugoti kaip karo laimikį gautą teritoriją, bet ir atgrasyti kitas valstybes bei tarptautines institucijas nuo pastangų išlaisvinti šį „geopolitinį įkaitą“. Atliekamas tyrimas leidžia daryti išvadą, jog Kaliningrado miesto 750 metų jubiliejaus iškilmių bei naujojo Kaliningrado srities gubernatoriaus paskyrimo aplinkybės, besikeičianti oficialioji viešoji retorika ir regiono valdymas liudija, kad Maskva, prisitaikydama prie kintančių regioninės ir tarptautinės politikos sąlygų, Kaliningrado srities atžvilgiu tęsia „geopolitinio įkaito“ politiką.

ENThe article analyses the matter of the Kaliningrad enclave of the Russian Federation, the geopolitical status of the region and the outlook if its development. It scrutinises the methodological alternatives suitable for the analysis of the issues of the enclave. The article suggests defining the identity and status of the Kaliningrad enclave in the Russian Federation using the metaphor of “geopolitical hostage”. This metaphor defines Moscow’s resolve not only to keep the territory it got as spoils of war, but also to deter other countries and international institutions from any efforts to free this “geopolitical hostage”. The study allows to conclude that the circumstances of the celebration of 750 years of the city of Kaliningrad and the appointment of the new governor of the enclave, the changing official public rhetoric and the governance of the enclave all witness that Moscow is pursuing the policy of “geopolitical hostage”, adapting itself to the changing conditions of regional and international policy.

ISSN:
1392-5504
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5352
Updated:
2018-12-20 23:06:43
Metrics:
Views: 7
Export: