Bandant suprasti Rusiją kaip didžiąją valstybę : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bandant suprasti Rusiją kaip didžiąją valstybę: recenzija
Alternative Title:
Trying to understand Russia as a great power
In the Journal:
Politologija. 2006, Nr. 2 (42), p. 109-116
Recenzuojama knyga: Russia as a great power : dimensions of security under Putin / edited by Jakob Hedenskog. Lond 366 p
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama knygos Russia as a Great Power: Dimensions of Security under Putin (Jakob Hedenskog, Vilhelm Konnander, Bertil Nygren, Ingmar Oldberg and Christer Pursiainen (eds.). London, New York: Routledge, 2005) recenzija. Pagrindinis šio straipsnių rinkinio tikslas yra įvertinti Rusijos užsienio ir saugumo politikos pokyčius po 2000 m. rugsėjo 11 d., kai teroristiniai išpuoliai Niujorke smarkiai pakoregavo ne tik saugumo suvokimą, bet ir visą pasaulinės politikos dinamiką. Knygoje atskleidžiama, kaip Rusija reagavo ar nereagavo į šiuos pokyčius, kas pakito, o kas ne šios šalies vidaus ir užsienio politikoje, ko Rusija siekia ekonominėje, karinėje srityse ir kokie jos tikslai užsienio politikoje. Bendrai visų knygos autorių poziciją galima apibūdinti taip: Rusijos užsienio ir saugumo politika, valdant Putinui, tampa vis pragmatiškesnė, puikiai reaguojama į susidariusias galimybes ir tikslingai naudojamasi šalies ekonominiais bei energetiniais ištekliais siekiant politinių tikslų, vis silpnėja stabdžių ir atsvarų mechanizmas vidaus politikoje, tačiau dėl to prezidentui atsirado puikios sąlygos didinti Rusijos įtaką ne tik regione, bet ir globaliu mastu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties organizacija); NATO; V. Putin; Rusija (Russia).

ENThe article presents a review of the book Russia as a Great Power: Dimensions of Security under Putin (Jakob Hedenskog, Vilhelm Konnander, Bertil Nygren, Ingmar Oldberg and Christer Pursiainen (eds.). London, New York: Routledge, 2005). The main goal of this compilation of articles is to assess the changes in the Russian foreign and security policy after September 11, 2000 when the terrorist attacks on New York made radical amendments both in the understanding of security and the entire dynamics of global politics. The book reveals Russia’s response or absence of any reaction to such changes, things that changed in the interior and foreign policy of the country, and things that did not, the goals of Russia in the economical, military areas and its objectives when it comes to foreign policy. In general, the position of the authors can be described as follows: Russia’s foreign and security policy under Putin is becoming increasingly pragmatic, the country is responding to the existing opportunities and making targeted use of its economical and energy resources going for its political objectives with excellence, the mechanism of brakes and leverage is losing its power in interior policy, however as a result the president now has a perfect opportunity to raise Russia’s influence both within the region and on a global scale.

ISBN:
0415359961
ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5351
Updated:
2020-03-13 18:48:05
Metrics:
Views: 11    Downloads: 4
Export: