A New stage of the European integration in the knowledge-based economy

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaAnglų kalba / English
AntraštėA New stage of the European integration in the knowledge-based economy
Kita antraštėNaujas Europos Sąjungos integracijos etapas žinių ekonomikos sąlygomis
Autoriai
KnygojeEkonomika ir vadyba - 2005 . 2005, P. 87-90
Reikšminiai žodžiai
LTIntegracija; Žinių ekonomika
ENIntegration; Knowledge economics
Santrauka / Anotacija

LT2000 metų kovo mėnesį Lisabonos konferencijoje iškeltas uždavinys per dešimtmetį paversti Europą konkurencingiausiu regionu pagrįstu žinių ekonomika. Centrinės ir Rytų Europos šalims įstojusioms į ES tokie nauji tikslai tampa iššūkiu ir būtinybe sukurti naujas sąlygas inovacinei plėtrai. Darbo našumo augimo tempai ir pridėtinės vertės struktūra jose dar žymiai skiriasi nuo ES senbuvių. Žinių ekonomikai plėtoti būtinos ne tik svaresnės investicijos į mokslą ir informacines technologijas, bet reikalingas ir palankus klimatas naujovių plitimui ir jų panaudojimui. Straipsnyje didžiausias dėmesys skiriamas žiniomis pagrįstai ekonomikai, pateikiamos Pasaulio banko ekspertų suformuotos sąlygos, kurias išpildžiusi, šalis būtų labiau nukreipta į šią ekonomiką. Taip pat straipsnyje atliekama Centrinės ir Rytų Europos ekonominių rodiklių palyginamoji analizė, pabrėžiant Lenkijos poziciją, nes ši šalis buvo viena iš pirmųjų, kuri ryžosi įvykdyti intensyvias struktūrines ekonomines reformas.

ENThe March 2000 Lisbon conference raised an objective of making Europe the most competitive and knowledge-based region within a decade‘s time. For new entrants to the EU from Central and Eastern Europe such new objectives pose serious challenges and necessity to create new conditions for innovation development. The pace of labour efficiency and value-added structures of these countries is lagging far behind EU-15. Development of a knowledge-based economy requires not only substantial investments into science and information technologies, but also a favourable environment for spreading and applying innovations. The article focuses on knowledge-based economy, presents conditions formulated by the World Bank experts; if Lithuania meets these conditions it will be more oriented to become a knowledge-based economy. Moreover, the article makes a comparative analysis of CEEs economic indicators, focussing in particular on the Polish case, because Poland was the first country to dare implementing intensive structural economic reforms.

ISBN9955098937
Mokslo sritisEkonomika / Economics
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/5341
Atnaujinta2013-04-28 16:13:56
Metrika Peržiūros: 10