Peculiarities of the insurance industry life cycle

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Peculiarities of the insurance industry life cycle
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Gyvybės draudimo produktai; Gyvybės draudimo verslas; Insurance product life cycle; Insurance industry life cycle.
Keywords:
LT
Draudimas / Insurance.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nuodugniai aprašomos esminės produkto gyvavimo ciklo charakteristikos, pateikiama pačio produkto gyvavimo ciklo koncepcija, analizuojamos įvairios produkto gyvavimo ciklo apraiškos formos. Klasikinės produkto ir pramonės gyvavimo ciklo teorijos pagrindu straipsnyje identifikuojami esminiai draudimo produkto bei draudimo industrijos gyvavimo ciklų ypatumai. Draudimo produkto gyvavimo ciklo modeliavimo draudimo industrijoje problema iškyla dėl 2 kertinių priežasčių: dėl pačio produkto specifikos (tai specifinė informacija apie draudžiamąjį objektą) ir dėl specifinių draudimo produktų paklausos charakteristikų (ciklas pagrįstai susideda iš dviejų gyvavimo ciklų (vienas skirtas draudimo sutarties pardavimui, kitas - generuoja esamos sutarties draudimo įnašus); draudimo produktas gali toliau generuoti ankstesnių ciklų draudiminius fondus, net jeigu draudimo kompanija to produkto nebesiūlo rinkai; nuolatinis kertinių draudimo rūšių papildymas naujomis draudimo rūšimis). Straispnio autoriai taip pat atkreipia dėmesį, kad draudimo industrijos produktų gyvavimo ciklai pasižymi dar ir išskirtiniais faktoriais, tokiais kaip populiacijos didėjimas ir potencialių rizikų, kurios gali būti draudžiamos, skaičius arba net specifinė draudimo legalizacija. Raktiniai žodžiai: Produkto gyvavimo ciklas, pramonės gyvavimo ciklas, draudimo produkto gyvavimo ciklas, draudimo industrijos gyvavimo ciklas. [Iš leidinio]

ENThe article presents a detailed description of basic characteristics of a product lifecycle, provides the definition of the concept itself, analyses various forms of product lifecycle. On the basis of the classical theory of a product and industry lifecycle, the article identifies the key features of lifecycle of an insurance product and insurance industry as a whole. Modelling of an insurance industry lifecycle becomes a challenge because of the following two reasons: the peculiarity of the product itself (i.e. specific information on an insured object) and specific characteristics underlying the demand for insurance products (the cycle consists of two stages (the first one consists of the sales of an insurance contract, while the other generates premiums under the valid insurance contract); an insurance product may continue generating insurance funds of previous cycles even when the company no longer offers that product on the market; continuous supplementation of the key types of insurance with new types). The authors of the article emphasise that lifecycles of insurance industry are noted for exceptional factors, such as population growth and the number of potential risks covered or even specific legalisation of insurance.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5339
Updated:
2020-08-22 11:08:42
Metrics:
Views: 10
Export: