Balsių kaita kerpa - kirpo tipo veiksmažodžiuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Balsių kaita kerpa - kirpo tipo veiksmažodžiuose
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2006, t. 1, p. 49-65
Keywords:
LT
Kalbos garsai. Abėcėlė / Speech sounds. Alphabet; Latvių kalba / Latvian language.
Summary / Abstract:

LTIki šiol šių veiksmažodžių apofonijos kilmė ir raida nėra išsamiau tyrinėti. Siekiant išsiaiškinti, ar balsių kaita šio tipo veiksmažodžiuose yra sena, lietuviškieji pavyzdžiai gretinami su atitikmenimis kitose giminiškose kalbose. Daugelis turi ekvivalentiškos struktūros atliepinių latvių kalboje. Apofoniškai įdomūs slaviškieji ir germaniškieji atitikmenys. Kiek retesni atitikmenys tolimesnėse kalbose (sanskrito, graikų, lotynų ir kt.). Straipsnyje pirmiausia apžvelgiami baltiškieji atitikmenys, po to – slaviškieji, germaniškieji ir atitikmenys kitose giminiškose kalbose. Tvirtinama, jog dabartinėje lietuvių kalboje ir tarmėse yra 16 veiksmažodžių su balsių kaita CeRC/CiRC. Dauguma jų turi struktūrinius ekvivalentus ir latvių kalboje. Ši kaita pratęsia indoeuropietiškąją kaitą, tačiau tik nedidelė nagrinėjamųjų veiksmažodžių dalis yra ją paveldėjusi. Daugelis pavyzdžių turi palyginti naujas šaknis.Reikšminiai žodžiai: Veiksmažodis; Balsių kaita; Formalioji struktūra.

ENThe verbs discussed belong to the CeRC/CiRC apophonic type: the roots end with two consonants: the sonant r, l, m or n and a plosive or fricative (thus constituting an indivisible diphthong), and have declensional gradation of root vowels among the basic forms of the verb. There are 16 such verbs in the standard Lithuanian language and dialects: 5 with the diphthongs er/ir (kirpti “to cut”, kirsti “to fell, to reap, to strike”, pirkti “to buy”, piršti “to propose (marriage), to offer”, sirgti “to be(come) ill”), 3 with el/il (milžti “to milk”, tilpti “to fit, to fill (up a volume, intrans.)”, vilkti “to carry, to drag”), 3 with em/im (kišti „to cram, to stuff, to overeat“, krimsti “to eat (in small bites), to nag (someone)”, slimpti “to creep, to crawl, to slide” and 5 with en/in (drįsti “to dare, to venture, to risk”, lįsti “to crawl, to intrude”, rinkti “to gather, to collect, to choose, to select, to elect, to vote for”, slinkti “to creep, to crawl, to slide”, trinkti “to wash one’s hair”). This is perhaps the most abundant type of Lithuanian verb with declensional ablaut. The origin and development of the apophony of the verbs has not been investigated in greater detail until now. This article is made up of two sections. Lithuanian examples are compared with cognates in related languages first, and then Slavic, Germanic and cognates from other languages are considered. In the second section, the formation of roots, origin and evolution of Baltic apophony are discussed based on the data and analysis from the first section. As the analysis of the verb origin shows they are not of uniform age and their roots developed at different times. One set of roots are ancient and reach back to common Indo-European times. Verbs such as kerta, melž(i)a, perša and others developed from them. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5334
Updated:
2018-12-20 23:09:45
Metrics:
Views: 25    Downloads: 1
Export: