A look at biotechnology at formation of innovative strategies : A.B. Knašas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A look at biotechnology at formation of innovative strategies: A.B. Knašas
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2006, Nr. 1(7), p. 69-73
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Inovacija; Biotechnologija; Strategija; Innovation; Biotechnology; Strategy.
Keywords:
LT
Biotechnologija; Inovacijos / Innovations; Strategija.
EN
Biotechnology; Strategy.
Summary / Abstract:

LTŽemės ūkio plėtra reikalauja technologinių naujovių įdiegimo. Ekonominė pažanga priklauso nuo produktyvumo, kurį apsprendžia žinios ir naujovės. Technologijos ir naujovės apima eilę mokslinių, technologinių, organizacinių, finansinių ir komercinių veiklų. Reali situacija sukelia šias valdymo problemas: naujovių sukūrimą ir intelektinės nuosavybės apsaugos užtikrinimą. Smulkaus vidutinio verslo organizacijų inovaciniai gebėjimai sukurti naujas prekes, procesus bei naujus produktus skiriasi priklausomai nuo ūkio sektoriaus, išteklių ir dalykinės aplinkos, kurioje vystosi verslas. Biotechnologijų naudojimas sukuria galimybes naujiems ekonominiams, socialiniams ir ekologiniams pokyčiams. Biotechnologijų naudojimas žemės ūkyje pasižymi greitais technologiniais pokyčiais, intelektinės nuosavybės centralizacija ir ryšių su pramone vystymusi. Paprastų technologijų biotechnologijos Tarptautinių išradimų klasifikacijos poklasėse turi tik po 1 patentą patento paskelbimo metais. Aukštų technologijų biotechnologijos (poklasės C12N, C12P, C12Q) turi nuo 1 iki 19 patentų patento paskelbimo metais. Abiejose biotechnologijos patentų grupėse Lietuvos išradėjai turi 28,6 ir 36,8 procentų visų paskelbtų biotechnologijos patentų. [Iš leidinio]

ENThe purpose of this paper consists in analyzing features of an agriculture in 21 century, to explain the analysis of the patent information and application of the received results of the analysis for management of planning in the organization. Features of an innovation and an agriculture are researched. Application of biotechnology and a legal basis of intellectual property is considered. Bibliographic patent data and application of patent parameters in management of planning is analyzed. The paper finds: Biotechnologization of agriculture is emerging as one of the primary manifestations of the globalized knowledge-based economy; Biotechnologization of agriculture represents the ongoing attempts to transform agriculture through the commercial deployment of biotechnological innovations. The system of intellectual property (IP) rights creates a mechanism to resolve the "appropriability" problem of knowledge. Patents are clearly linked to processes of knowledge generation and utilization, and can be considered "traces" of knowledge. The number of patents granted to a given firm or country may reflect its technological dynamism. Planning is the managerial function of establishing the basic directions and organizational objectives. Management of every organization needs to analyze its environment and organization's resources. The analysis of the patent information will allow the organization to estimate more precisely a condition of environment (to identify opportunities and threats) and an resources of the organization (to to identify strengths and weakness) and to form innovative strategy. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Verslumo galimybių Lietuvos kaimo vietovėse analizė / Ingrida Gronskienė, Eglė Almas. Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 2008, Nr. 2 (13), p. 62-69.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5317
Updated:
2018-12-17 11:47:31
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: