Цели гражданского процесса : установление правды или примерение сторон?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Цели гражданского процесса: установление правды или примерение сторон?
Alternative Title:
Purposes of civil procedure: finding the truth or reconciliation of parties?
In the Book:
Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса 2005. № 4. Санкт Петербург : издательство юридического факултета С.-Петербургского гос. университета, 2005. p. 7-14
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje stengiamasi atsakyti į klausimą, kas yra svarbiau civiliniame procese: sutaikyti ginčo šalis ir pašalinti konfliktą pačiu švelniausiu būdu ar išspręsti ginčą iš esmės įgyvendinant valstybės nustatytas materialinės teisės normas ir pašalinti konfliktą gana griežtai valstybei pasakant, kad viena ginčo šalis teisi, o kita – ne. Tokiu atveju reikia rinktis: siekti išsaugoti tolesnius šalių ekonominius ir socialinius santykius (tuo atveju, jei šalys bus sutaikytos) ar šių santykių nutrūkimo (jei valstybė teismo asmenyje pirmiausia rūpinsis tinkamu materialinių teisės normų įgyvendinimu, t.y. ginčo išsprendimu priimant byloje sprendimą). Išnagrinėjus civilinio proceso tikslus, negalima kartu kalbėti apie ieškininę ir ypatingąją teiseną, kadangi šių teisenų tikslai skiriasi. Ieškininėje teisenoje didesnę reikšmę turi ginčo šalių sutaikymas. Galutinis ginčo išsprendimas šiuo atveju yra antraeilis tikslas ir yra taikomas tik tokiu atveju, jei nepavyksta šalių sutaikyti. Tuo tarpu ypatingosios teisenos tikslas yra siejamas su svarbių materialinės teisės normų administravimu, todėl šio proceso metu pirmaeilis tikslas yra teisingai išspręsti ginčą, tuo tarpu šalių sutaikymas yra labai retas ir išimtinis tikslas.Reikšminiai žodžiai: Sutaikinimo procedūra; Conciliation.

ENThe article attempts to find an answer to the question of what is more important in the civil process: reconciling the parties or eliminating the conflict in the smoothest way possible, virtually abiding by the material law norms and eliminating the conflict quite severely by stating that one party is right, and the other is wrong. In this event, one must choose between keeping further economical and social relations between the parties and termination of such relations. Having analysed the goals of the civil process, one cannot speak about the proceedings of claim and special proceedings as those two types of proceedings have different aims. Proceedings of claim place more emphasis on reconciling the parties. In this event, final resolution of the dispute is secondary and only applies in failure to reconcile. Whereas the goal of special proceedings relates with administration of material law norms and therefore the primary goal in this process is to resolve the dispute whereas reconciling the parties as the objective is very rare and exceptional.

ISBN:
5-9645-0056-0
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5316
Updated:
2013-04-28 16:13:40
Metrics:
Views: 14
Export: