Tėvų politinių represijų įtaka vaikų psichologinei savijautai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tėvų politinių represijų įtaka vaikų psichologinei savijautai
Alternative Title:
Impact of parents‘ political repression to children‘s psychological health
In the Journal:
Keywords:
LT
Nusikaltimai žmogiškumui / Crime against humanity; Politinė ideologija / Political ideology; Psichologija / Psychology; Vaikai / Children; Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTIlgalaikis tėvų politinių represijų patyrimo poveikis antrajai kartai Lietuvos populiacijoje nėra išsamiai tyrinėtas. Kitų šalių tyrimai, ypač gausios holokausto antrosios kartos analizės, rodo, jog politinių represijų patyrimas gali reikšmingai paveikti suaugusių vaikų gyvenimą. Siekiant įvertinti, koks galėtų būti poveikis suaugusių asmenų psichologinei savijautai, buvo atliktas politines represijas išgyvenusių Lietuvoje antrosios kartos tyrimas (n = 145). Gauti rezultatai lyginti su palyginamąja grupe (n = 177). Visi tiriamieji pildė paštu siųstas anketas. Atlikus statistinę kiekybinių duomenų analizę ir teminę kokybinių duomenų analizę, nustatyta, kad represuotųjų antroji karta pasižymi didesniu potrauminiu dirglumu. Pagal kitus psichologinės sveikatos matavimus grupės nesiskiria. Rastas skirtumas gali būti susietas su teminės analizės rezultatais: antrosios kartos atstovai, vardindami ilgalaikes tėvų represijų pasekmes savo gyvenimui, minėjo didesnį nervingumą, baimingumą, atsargumą, nerimo jausmą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Politinės represijos; Potrauminis dirglumas; Potrauminė reakcija; Psichologinė savijauta; Psichologinė sveikata; Political repression; Posttraumatic hyperarousal; Posttraumatic hyrarousal; Psychological health.

ENLong-term consequences of parents‘ political repression to second generation in Lithuania have not been thoroughly investigated. Studies in other countries, especially numerous analysis of Holocaust second generation, show that these experience might significantly influence lives of grown-up children. In order to analyze the impact to psychological health, a study of second generation of survivors of political repression in Lithuania was carried out (n = 145). The obtained results were compared with a comparison group (n = 177). All the participants filled in questionnaires. The results of statistical analysis and thematic analysis show that repressed second generation is characterized with more intense posttraumatic hyperarousal. There are no other differences according to other measures of current psychological state. The obtained difference might be related to the results of thematic analysis: the participants from repressed second generation group answering about the long-term consequences of parents’ repression to their lives mentioned increased nervousness, fear, caution, sense of anxiety. [From the publication]

ISSN:
2029-9958; 2351-4620
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53080
Updated:
2020-07-28 20:26:15
Metrics:
Views: 24    Downloads: 6
Export: