Kitas, kitoks, kitoniškas, kitybė : atsivėrimas ir atsakomybė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kitas, kitoks, kitoniškas, kitybė: atsivėrimas ir atsakomybė
Alternative Title:
Another, Other, Otherness; Opening and Responsibility
In the Journal:
Gimtoji kalba. 2006, Nr. 1, p. 3-7
Summary / Abstract:

LTŽodžių kitas, kitoks vartosenos tradicijoje vyrauja patriarchalinė, krikščioniška bendruomeninė samprata – nekask kitam duobės, nes pats įkrisi; ko pats nenori, ir kitam nedaryk. Tačiau kitas, kitoks – tai ne tik tas pats, ne toks pats, bet neretai ir atsiskyręs, išsiskiriantis – nei šioks, nei toks arba oho koks, o jau kitoniškas – dažnąkart ir nežmoniškas. Senoji samprata jau kuris laikas keičiasi, naujoji – aktualėja, įsitvirtina: leidykla Kitos knygos, knyga Kitas pasaulis (Rolando Rastausko), pilietinis sąjūdis Kitas pasirinkimas, konferencija Paribiai: kita Lietuvos kultūros istorija, projektas Kitos erdvės: tarp sakralumo ir agitacijos, paroda Tibetas – kita realybė... Žinoma, šita naujoji samprata nėra jau visuotinė, vienintelė – yra ir kita, senoji, ji reiškiasi gal dar labiau nei anksčiau. Straipsnyje aptariamos žodžių kitas, kitoks, kitoniškas reikšmės ir šių žodžių vartosena dabartinėje spaudoje ir filosofinėje literatūroje. Autorius pritaria terminui kitybė [altérité], o vietoj netaisyklingos darybos terminų kasybė [quiddité], jisybė [illéité] teikia kybė, jybė. [Iš leidinio]

ENChristian communal belief prevails in the tradition of usage of the words kitas, kitoks (Eng. another, other): nekask kitam duobės, nes pats įkrisi; ko pats nenori, ir kitam nedaryk. However, kitas, kitoks is not only tas pats (Eng. the same) or toks pats (Eng. alike), but often solitary, conspicuous: nei šioks, nei toks or oho koks, and kitoniškas (Eng. different) is in many cases nežmoniškas (Eng. inhumane). The ancient concept has been changing, the new one is gaining popularity and ground: the publishing house Kitos knygos (Eng. Other Books), a book Kitas pasaulis (Eng. Another World) (by Rolandas Rastauskas), the civic movement Kitas pasirinkimas (Eng. Another Choice), the conference Paribiai: kita Lietuvos kultūros istorija (Eng. Peripheries: Another History of Lithuanian Culture), a project Kitos erdvės: tarp sakralumo ir agitacijos (Eng. Other Spaces: Between Sacrality and Agitation), an exhibition Tibetas – kita realybė... (Eng. Tibet – Another Reality). Of course, the new concept is not yet universal and the only one. There also is another one, the old one, which manifests itself perhaps even stronger than before. The article deals with the meanings of the words kitas, kitoks, kitoniškas and their usage in contemporary press and philosophical literature. The author agrees with the term kitybė [altérité], and suggests replacing the terms of incorrect formation - kasybė [quiddité], jisybė [illéité] - by kybė, jybė.

ISSN:
0868-5134
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5295
Updated:
2013-04-28 16:13:27
Metrics:
Views: 6
Export: