Tarpkalbiniai ir tarpdalykiniai mokslo kalbos tyrimai: medžiagos ir metodų pasirinkimo iššūkiai tyrėjams

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarpkalbiniai ir tarpdalykiniai mokslo kalbos tyrimai: medžiagos ir metodų pasirinkimo iššūkiai tyrėjams
Alternative Title:
Cross-linguistic and cross-disciplinary studies of academic discourse: challenges for the researchers
In the Journal:
Kalbotyra. 2013, t. 65, p. 99-112
Keywords:
LT
Akademinis diskursas; Mokslinis leidinys; Mokslinis straipsnis; Mokslinis tekstas; Mokslo kalba; Palyginamieji tekstynai; Tarpdalykiniai ir tarpkalbiniai tyrimai; Tarpdalykiniai tyrimai; Tarpkalbiniai tyrimai; Tekstynas.
EN
Academic discourse; Academic publication; Academic texts; Comparable corpora; Comparable corpus; Corpora; Cross-disciplinary and cross-linguistic studies; Cross-disciplinary stdies; Cross-linguistic studies; Research article.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje trumpai apžvelgiamos dominuojančios šiuolaikinių mokslo kalbos tyrimų kryptys, tačiau pagrindinis dėmesys skiriamas mokslinio straipsnio, kaip akademinio žanro, tyrimams ir jų metodikai. Mokslinio straipsnio struktūra ir jos ypatumai, autoriaus argumentavimo strategijos yra akademinio diskurso bruožai, sulaukę itin didelio kalbininkų susidomėjimo pasaulinėje lingvistikoje. Šio apžvalginio straipsnio tikslas – aptarti tarpdalykinių ir tarpkalbinių tyrimų specifiką ir išryškinti kai kuriuos metodologinius aspektus, svarbius sudarant specialiuosius palyginamuosius mokslo kalbos tekstynus. Remiantis naujausiais šios srities tyrimais, apžvelgiami pasaulio tyrėjų sprendimai tekstyno sandaros ir medžiagos analizės klausimais. Straipsnis galėtų būti naudingas studentams, jauniesiems tyrėjams, besidomintiems specialiųjų mokslo kalbos tekstynų sudarymu ir analize. [Iš leidinio]

ENRecent trends in academic discourse analysis reveal a keen scholarly interest in crossdisciplinary and cross-linguistic variation in academic texts. While most of the research is still on the English language, the last few decades have seen an upsurge of interest in academic discourse produced in other languages, frequently comparing it to patterns of writing and argumentation in Anglo-American scientific texts. Numerous studies attempt to outline the universal features of academic discourse as well as to highlight the specific ones, typical only of some of the disciplines or cultural communities. Thus, features of academic discourse are often interpreted within the "big" (i. e. national) and "small" (i. e. disciplinary) culture context (cf. Atkinson 2004). The paper briefly reviews trends in current academic discourse research, mainly in the genre of the research article. The purpose of the paper is to discuss the challenges that researchers of academic discourse face while compiling specialized comparable corpora for their cross-disciplinary and cross-linguistic analyses and to highlight certain methodological issues which are important in this type of analyses. As noted by many researchers in the field, the reliability of the results and a better empirical grounding primarily depend on the appropriately selected common ground of comparison. An overview of recently published research on cross-linguistic and cross-disciplinary aspects of academic discourse reveals various methodological solutions to corpus design and data analysis. [From the publication]

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Autoriaus pozicijos raiška asmeniniais įvardžiais rašytiniame akademiniame diskurse / Jolanta Šinkūnienė. Filologija. 2010, Nr. 15, p. 124-141.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52908
Updated:
2021-01-12 21:43:19
Metrics:
Views: 53    Downloads: 4
Export: