Socialdemokratų santykis su Lietuvos (Valstybės) Taryba 1918 m.: nuo vasario 16-osios Akto priėmimo iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialdemokratų santykis su Lietuvos (Valstybės) Taryba 1918 m.: nuo vasario 16-osios Akto priėmimo iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos
Alternative Title:
Relation of social-democrats with the Council of Lithuania in 1918: from the enactment of the Act of the 16th of February until the end of the World War I
In the Journal:
Parlamento studijos. 2013, Nr. 14, p. 91-135
Keywords:
LT
LSDP; Lietuvos Taryba; Lietuvos socialdemokratų partija; Socialdemokratai; Socialdemokratai (LSDP), Steponas Kairys, Lietuvos Taryba; Steponas Kairys; Valstybės Taryba.
EN
Council of Lithuania; Social Democratic Party of Lithuania; Socialdemocrats; Socialdemocrats (LSDP), Steponas Kairys, Council of Lithuania; Steponas Kairys.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis įvairiais istoriniais šaltiniais, analizuojamas istoriografijoje iki šiol nedaug dėmesio sulaukęs socialdemokratų santykis su Lietuvos Taryba po 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo akto priėmimo iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos. Pirmoji straipsnio dalis skirta aptarti socialdemokratų dalyvavimą Lietuvos Tarybos darbe nuo 1918 m. vasario 16 d. iki liepos 11 d. Antroje dalyje rekonstruojama socialdemokratų pozicija Lietuvos Tarybos atžvilgiu tarp 1918 m. liepos 11 d. ir lapkričio 11 d. Straipsnyje parodoma, kad pagrindinė priežastis, lėmusi socialdemokratų pasitraukimą iš Lietuvos Tarybos darbo, o vėliau formavusi neigiamą LSDP požiūrį į Lietuvos (Valstybės) Tarybą, buvo jos dešiniosios daugumos sprendimas nelaukiant Steigiamojo Seimo (turėjusio nustatyti Lietuvos valstybės valdymo formą) paskelbti Lietuvą monarchija ir Lietuvos karaliumi išrinkti Wilhelmą von Urachą. Po šio sprendimo lietuvių socialdemokratai (LSDP) reikalavo sušaukti naują Lietuvos konferenciją, kurioje būtų išrinkta nauja Lietuvos Taryba, turinti kiek galima greičiau organizuoti Steigiamojo Seimo rinkimus. [Iš leidinio]

ENIn the article there is analysed relation of socialdemocrats with the Council of Lithuania, which has not got much attention in the historical literature so far, over the period after the enactment of the act of reconstruction of the state of Lithuania on 16 February 1918 until the end of the World War I. The first rubric of the article is devoted to consideration of participation of social democrats in the work of the Council of Lithuania between 1918 02 16 and 1918 07 11. In the second rubric of the article there is reconstructed attituide of social democrats toward the Council of Lithuania between 1918 07 11 and 1918 11. Also in the article is shown that the man reason of defection of social democrats from the work of Council of Lithuania and later negative attitude of social democrats toward the Counsil of Lithuania was decision of its right majority to declare Lithuania as a monarchy and to elect Wilhem von Urach as the king of Lithuania. After this decision LSDP demanted to call a new conference, where a new Council of Lithuania had to be elected and organised election of Constituative Seimas as soon as possible. [From the publication]

ISSN:
1648-9896
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52895
Updated:
2021-03-22 09:52:36
Metrics:
Views: 33    Downloads: 5
Export: