Kai kurie koncepto LAISVĖ bruožai lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurie koncepto LAISVĖ bruožai lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje
Alternative Title:
Some features of the concept FREEDOM in the worldview of the Lithuanian language
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2013, t. 16, p. 222-231. Regionas laisvės kovose: istorija ir atmintis
Keywords:
LT
Kalbos pasaulėvaizdis; Konceptas; Laisvė; Metaforinis modelis.
EN
Concept; Freedom; Language world view; Metaphorical model; View of language world.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - remiantis Vakar Lietuvos partizanų eilėraščių ir dainų tekstais apibrėžti, kaip laisvę suvok XX a. penktojo dešimtmečio pasipriešinimo okupaciniam režimui judėjimo dalyviai. Teorinį tyrimo pagrindą sudaro teiginys, kad konceptas yra mąstymo vienetas, visa informacija apie daiktą ar reiškinį, esanti žmonių, kalbančių kuria nors kalba, sąmonėje. Metaforinis modelis – kalbos vartotojų sąmonėje funkcionuojanti ryšio tarp konkretaus ir abstraktaus konceptų sferų schema. Metaforiniai modeliai pirmiausia funkcionuoja žmonių sąmonėje, tik paskui jie yra aktualizuojami. Metaforinių modelių aprašymas suteikia informacijos apie tai, kaip kalbos pasaulėvaizdyje suvokiami abstraktūs fenomenai, nes kalba yra vienintelis informacijos apie šiuos idėjų pasaulio objektus šaltinis. Partizanų tekstuose aktualizuojami metaforiniai laisvės modeliai atskleidžia, kaip šį abstraktų fenomeną suvokė pasipriešinimo judėjimo dalyviai, vadinasi, aprašomas grupinis konceptas. Laisvei suvokti ir apibūdinti taikomi penki metaforiniai modeliai, produktyviausias iš jų modelis laisvė yra asmuo. Laisvė yra gyvybiškai svarbus fenomenas. Ją tauta turėjo, bet dabar ši vertybė prarasta. Bendromis pastangomis galima laisvę susigrąžinti: pasiekti arba iškovoti. Pagalbos iš šalies nelaukiama. Tekstuose užfiksuota nuostata, kad laisvę sugrąžins išrinktieji tautos atstovai. Kova už laisvę suvokiama kaip kelionė. Vadinasi, visa tai gali užtrukti ilgai arba net ir tęstis amžinai. Laisvė suvokiama kaip idealas, antgamtinė būtybė, siekiamybė, paprastas žmogus, kuriam reikalinga pagalba. [Iš leidinio]

ENThe aim of the present paper is to define how freedom was perceived by the participants of the partisan resistance movement in post-war Lithuania on the basis of poems and song texts of Western Lithuania partisans. The theoretical basis of the research is related to the assumption that a concept is a thinking unit, all information about a thing or phenomenon is formed in people's, who speak that language, consciousness. A metaphorical model is a scheme of relations between material objects and abstract concepts that function in language users' consciousness. Metaphorical models firstly function in people's consciousness and only then materialize. Analysis of metaphorical models provides information on how abstract phenomena are perceived in the language worldview as language is the only source of information on the phenomena of the world of ideas. Metaphorical models of freedom in the above-mentioned texts revealed how this abstract phenomenon was perceived by fighters for freedom. Five metaphorical models were constructed but freedom is person was the most numerous one. Freedom was perceived as a phenomenon of vital importance, inbuilt in any nation although it may be lost; it is regained, achieved or won in joint efforts, without help from outside, fight for freedom is a long or even endless journey, an ideal that an ordinary man is striving for. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52837
Updated:
2018-12-17 13:41:31
Metrics:
Views: 7    Downloads: 2
Export: