Lietuvos karo aviacijos tradicijos 1991-2012 m.: tęstinumo ir inovacijų problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos karo aviacijos tradicijos 1991-2012 m.: tęstinumo ir inovacijų problemos
Alternative Title:
Lithuanian military aviation traditions in the years of 1991-2012: problems of continuity and innovations
In the Journal:
Res humanitariae. 2013, t. 13, p. 136-159
Keywords:
LT
20 amžius; Inovacijos / Innovations; Liaudies kultūra / Folk culture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomos Lietuvos karo aviacijos tradicijos 1991-2012 m. bei metodologiniai j fiksavimo aspektai. Analizuojami socialiniai santykiai, politiniai pokyčiai, ekonominės sąlygos, istorinė ir kultūrinė aplinka, kuri daro įtaką savitos kultūrinės erdvės formavimuisi. Straipsnyje aptariamas jų sukūrimo principas „išrandant“ tradicijas, kai iš turimų kultūrinių faktų konstruojama aviacinė kultūra, naudojantis aviatorių aplinkoje išrastomis, paskolintomis, eksperimentų ir variacijų būdu gautomis kultūrinėmis formomis. Aviacijos tradicijų pagrindas – lakūnų krikštynos bei simbolika, patvirtinanti esminį šiai subkultūrai norą skraidyti, kuris ne tik atskiria skraidančiuosius nuo neskraidančiųjų, bet ir sudaro sąlygas šių tradicijų tęstinumui bei inovacijoms keičiant formą, bet nekeičiant esmės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Inovacijos; Karo aviacija; Lakūnai; Tradicijos; Tęstinumas; Continuity; Innovations; Military aviation; Pilots; Traditions.

ENArticle presents the Lithuanian military aviation traditions in 1991-2012 and methodological aspects of their fixation. Social relations, political developments, economic conditions, historical and cultural environments, which affect the formation of a distinctive cultural space, are analyzed. In the article is discussed the principle of their creation "inventing" traditions, when from the existing cultural facts aviation culture is constructed, using cultural forms, invented, lent, got in the way of experiments and variations in the environment of aviators. Base of aircraft tradition is pilots' "christening" and symbolism, confirming the essential wish for this subculture - desire to fly, which notonly separates flying from flightless and make conditions for the continuity of these traditions and in novations, changing form but not essence. [From the publication]

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52807
Updated:
2020-09-27 12:01:38
Metrics:
Views: 36    Downloads: 3
Export: