From Iraq to Ukraine: EU foreign policy and ambitions of the small(er) states

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
From Iraq to Ukraine: EU foreign policy and ambitions of the small(er) states
In the Journal:
Keywords:
LT
Prancūzija (France); Ukraina (Ukraine); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Karinės organizacijos. NATO / Military organizations; Užsienio politika / Foreign policy.
Summary / Abstract:

LTPagrindinis šio straipsnio tikslas – įvertinti mažųjų Vidurio ir Rytų Europos valstybių įnašą bendrosios Europos Sąjungos užsienio politikos srityje 2003-2004 metais. Šie dveji metai straipsnyje pasirinkti tikslingai – būtent šiuo laikotarpiu turėjome galimybę tapti dramatiškų reiškinių liudininkais. Pirmasis atvejis – tai vadinamoji 2003 m. vasario mėnesio krizė: tuomet mažosios Vidurio ir Rytų Europos valstybės neparėmė Prancūzijos ir Vokietijos anti-amerikietiškos pozicijos. Antrasis atvejis – sėkminga Europos Sąjungos vardu įgyvendinta Lenkijos ir Lietuvos vadovų bei ES Aukštojo Bendrosios užsienio ir saugumo politikos (BUSP) atstovo misija Kijeve (Ukraina) 2004 m. gruodžio mėnesį.Reikšminiai žodžiai: Užsienio politika; NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties organizacija); EU; Foreign policy; NATO; Europos Sąjunga (European Union).

ENThe main objective of the paper was to evaluate already existing contribution of the smaller Central and Eastern European (CEE) states to EU’s common foreign policy during the course of 2003-2004. These two years were chosen deliberately, because during that period of time we were able to observe two dramatic cases. The first case was – the so-called the Iraqi crisis of February 2003, when the smaller CEE states didn’t align themselves with the Franco-German anti-American stance. The second case is the successful mission carried out by the Polish and Lithuanian Presidents and EU High Representative for Common Foreign and Security Policy (CFSP) on behalf of the European Union in Kyiv in December 2004. [From the publication]

ISSN:
1392-9321
Related Publications:
Kieno saugumas? Kuri tapatybė? : kritinės saugumo stadijos ir Lietuvos užsienio politika / Kęstutis Paulauskas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 206 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5257
Updated:
2018-12-20 23:06:42
Metrics:
Views: 16    Downloads: 3
Export: