Henriko Radausko ir Alfonso Nykos-Niliūno eilėraščiai proza

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Henriko Radausko ir Alfonso Nykos-Niliūno eilėraščiai proza
In the Journal:
Gimtasis žodis. 2013, Nr. 6, p. 12-17
Keywords:
LT
A.Nyka-Niliūnas; Alfonsas Nyka-Niliūnas; Eilėraštis; Eilėraštis proza; H. Radauskas; Henrikas Radauskas; Lietuvių poezija; Proza; Simbolizmas; Įvaizdis; Žanras.
EN
A.Nyka-Niliūnas; Alfonsas Nyka-Niliūnas; Genre; H. Radauskas; Henrikas Radauskas; Image; Lituanian poetry: Prose poem; Poem; Prose; Symbolism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami eilėraščiai proza, analizuojami šio žanro eilėraščiai. Kai intensyviai keičiasi klasikinės formos, randasi nauji literatūros žanriniai dariniai, apie eilėraščius proza būtina išsamiau ir visapusiškiau kalbėti jau mokyklos suole. Eilėraštis proza turi akivaizdžių panašumų su ritmine proza, tačiau tai skirtingi meniniai pasauliai. Lyrinis vyksmas – bene pagrindinė eilėraščių proza savybė. Straipsnyje aptariami lietuvių literatūros klasikų, egzodo kūrėjų Henriko Radausko ir Alfonso Nykos-Niliūno du eilėraščiai proza. Tai skirtingi eilėraščiai: kiekvienas poetas savitai naudojasi tokio tipo eilėraščių kūrimo išgalėmis. Moksleiviui skaitytojui jie gali būti įdomūs savo tematika, paslaptingi ir prasmingi intertekstinėmis nuorodomis. Skaitytojo patogumui pateikiami abu tekstai. Radausko „Miestas“ ir Nykos-Niliūno „Vabalėlio prisikėlimas“ – ne tik semantika, bet ir poetiniais prozinio kalbėjimo pasirinkimais skirtingi tekstai. Radausko pasakojimas mozaikiškas, tai labiau kino pasakojimas, o Nykos-Niliūno – labiau primenantis tradicines naratyvumo formas, pasakos žanrą. Vis dėlto abiejų autorių tekstuose svarbus lyrinis subjektas – vaikščiotojas didmiesčio erdvėmis ar egzistenciškai mąstantis vabalėlių gyvenimo stebėtojas. Ir vienam, ir kitam autoriui artimas ironiškas vaizdavimas, ironiją kaip tik ir spinduliuoja eilėraščio proza žmogus. Jis yra pakankamai poetiškas, kad būtų eilėraščio žmogus, ir pakankamai proziškas, kad galėtų būti prozos pasakotojas.

ENThe article deals with prose-poems and analyses poems of this genre. When classical forms change intensely, new literary genres are composed; prose-poems should be analysed in a more detailed and comprehensive way already in the school. Prose-poem has obvious similarities to rhythmic prose; however, they are from different artistic worlds. The lyric movement is probably the main feature of prose-poem. This article includes discussion on prose-poems of Lithuanian literary classics and exodus writers Henrikas Radauskas and Alfonsas Nyka-Niliūnas. Those are different poems: each poet has a distinctive way used when writing such poems. Pupil readers may be interested in the subject of these poems, which are mysterious and meaningful by their intertextual references. For the convenience of the reader both texts are provided. Radauskas' Miestas (eng. City) and Nyka-Niliūnas' Vabalėlio prisikėlimas (eng. Resurrection of the Bug) are different not only by their semantics, but also by poetic choices of prosaic speaking. The story of Radauskas is mosaic and it is more like a cinematic narrative, while the story of Nyka-Niliūnas reminds traditional forms of narrativity, a genre of a fairy tale. However, it is important to pay attention to the lyrical subject mentioned in texts of both authors, i.e. the walker in the metropolitan area and the observer of bugs' life with existential mindset. Both authors like to use an ironic way of depiction, and irony is the element reflected by the man in the prose-poem. He is poetic enough to be the man of the poem, and prosaic enough to be the narrator of the prose.

ISSN:
0235-7151
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52532
Updated:
2018-12-21 15:49:24
Metrics:
Views: 61    Downloads: 6
Export: